Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KERTÉSZETI ÜZEMEK FEJLESZTÉSE VP2-4.1.3.-20PÁLYÁZAT SZERZŐDÉS

 

 

 

megbízási SZERZŐDÉS  VP 2-.4.1.3.-20 Kertészeti Üzemek  fejlesztésének támogatása pályázatra

amely létrejött egyrészről     a                                       (                                                            )

továbbiakban  mint Megbízó – másfelől az AgroConsulting Kft. (1112 Budapest, Eper u. 50) továbbiakban mint Megbízott között az alábbi feltételekkel:

1.A Megbízó megbízza a Megbízottat a   VP2-.4.1.3.-20 „Kertészeti Üzemek fejlesztésének támogatása”  jogcímkódú pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátásával

Első szakasz 2020 október 19-november 20 Második  szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.

1.1.   Pályázat szakmai tervének kidolgozása

1.2.   A pályázat előkészítése a Pályázati Felhívás alapján

1.3.   A pályázat elkészítése a Pályázati felhívás alapján a MÁK-E elektronikus beadási felületen

1.4.   A pályázat mellékleteinek elkészítése és feltöltése

1.5.  A pályázat üzleti és pénzügyi tervének elkészítése és feltöltése

1.6.   Az árajánlatos tételek feltöltése

1.7.   Az építési  engedélyezési dokumentációk feltöltése

1.8.  Az építési tételek ÉNGY feltöltése a Megbízó által megbízott Tervező-Műszaki  cég feladatát képezi

2.Mellékletek feltöltése

2.1. Céges és pályázói alapdokumentumok

2.2. Építési költségvetés  Épités müszaki dokumentációk

2.3.Gépek és technológiák árajánlatok

2.4.Állattorvosi hatósági igazolás feltöltéseÁllatlétszám adatok. tartási hely,tenyészkód-adatok feltöltése

2.5. Megujuló energia és energiahatékonysági dokumentációk feltöltése

2.6. Önerő nyilatkozat elkészítése és feltöltése

2.7.A plusz pontszám eléréséhez szükséges egyéb dokumentációk feltöltése / TÉSZ,Minőségbiztosítás,lÖkológiai gazdálkodás ,foglalkoztatott étszám-vállalás  ,társadalmi felelőségvállalás stb/

2.8.Vevői és szállítói kapcsolatok -szerződések

3.Megbízási díj: a projekt költség 3 % a+27 % ÁFA  részletezve 3,1-3.4pontban

3.1.pályázat előkészítési díj:              a projekt költség  0,4 %  + 27%ÁFA

3.2.pályázat készítési díj:                  a projekt költség  0,6% -a+27 % ÁFA

3.3.pályázatfeltöltés és benyújtás     a projekt költség  0,1 % a+ 27 % ÁFA

3.4.Nyert pályázat projektmenedzsment díja: A nettó projektköltség 1,9 % -+27 % ÁFA

4.Fizetési feltételek, a díjak esedékessége:

4.1.  A 3.1. pont díja a szerződés aláírását követő 8 napon belül

4.2. A 3.2.pont díja a pályázat feltöltését követően a Megbízó általi jóváhagyással egyidejűleg

4.3. A 3.3. pont díja A pályázat benyújtás visszaigazolás ügyfélkapura érkezését követő 5 napon belül

4.4. A 3.4 pont projektmenedzsment  díj  a TO megküldését követő 8 napon belül esedékes

5.Megbizott nyert pályázat esetén  az alábbi feladatok elvégzését biztzosítja külön szerződés keretében

5.1.Változás bejelentési kérelmek elkészítése

5.2. Előlegigénylési kérelem elkészítése

5.3. Mérföldkő átütemezés elkészítése

5.4.Kifizetési kérelmek elkészítése

5.5.Teljeskörü tanácsadás az utolsó mérföldkő elszámolásig bezárólag

6.A havi tanácsadási szerződés esetén a fenti díjakra 10 % kedvezmény biztositva a szerződött díjból.

7    A  Megbízás során kapcsolattartó személyek

          Megbízó részéről:                       

          adószáma:                                            

AgroConsulting KFTKalocsay Ferenc ügyvezető

 

Levelezési cím:Kalocsay Ferenc 2089 Telki Levendula u 22.

Telefon 06-20 -9-427-289       Emailcim    Kalocsay50@gmail.com         

8. Megbízott a pályázat bármilyen okból történő elutasítása esetére felelőséget nem vállal és a már kifizetett díjakból visszatérítést nem teljesít.

9. Megbízott  a pályázat sikeressége érdekében a szükséges koordinációt biztosítja a Megbízó és a Műszaki feladatokat végző szakcégek felé

 10.  Megbízott a feladatot az ilyen típusú munkákra vonatkozó diszkréció és titoktartás mellett látja el az érvényes jogszabályi keretek maximális betartásával. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. Jelen szerződést felek mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

2020 szeptember

 

Megbízó                                                                                                                                                       Megbízott