Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése nagy-pályázat VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 szeptember közepétől 200 milliárd kerettel.

   Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése nagy-pályázat

 

                       

A pályázat időbeli összeállítása miatt a beadás előtt legalább 2 hónappal meg kell kezdeni a felkészülést

           Agroconsulting KFT

          kalocsay50@gmail.com

          tel 20  9 427 289

Hívjon,szerződés alapján végigvisszük a pályázatát/ megírjuk,beadjuk,a hiánypótlásokat teljesítjük,a megvalósítást végig-kísérjük/kifizetési elszámolások/

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

A pályázat megnyitása csak szeptember közepétől

Első szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.

Második szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.

Harmadik szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 25.

Negyedik szakasz: 2021. október 26. - 2021. november 8.

Ötödik szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

- A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 160 milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 130 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 15 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 15 milliárd Ft.

- A Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 35 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 5 milliárd Ft.

A Felhívás fentiek szerint a 3A, a 6A3 és az 5B fókuszterületek megvalósulásához járul hozzá. Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az IH a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott projektek várható száma 400 - 500 db.

Mire pályázhat? Épités,felujitás,gép,technológia

Figyeljen az anex listára és a tiltott  tevékenységekre

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

 Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

 Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

 A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

 Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

 Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

 Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

 A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

 

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgálótevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése. Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);  Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.); Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)