Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021 novemberi hírlevél Takarmánykeverő pályázattal

                         

                        2021  novemberi  hírlevél

1.     Gyorsinformációk/Takarmánykeverő pályázat,Dig Géppályázat, ÉLIP Feldolgozópályázat, Kertészeti pályázat,/

2.     2021 október       30  státusz VP pályázatok listája 

3     Modern falvak önkormányzati pályázatok 

4      Erdészeti és vadgazdálkodási információk

 

Gyorsinformációk

Rövidesen indulnak a területalapú előleg fizetések

Rekordmagasságban a műtrágya és növényvédőszerárak

A 2021 gabonaárak szintje 15 % al haladja meg a tavalyit

A takarmányárak további emelkedése várható az energiaárak növekedése miatt

 

Takarmánykeverő pályázat 2021 október 13 tól A felhivás  elérhető és beadható MÁK E felületen a pályázat gov -on. VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatás

Mire lehet pályázni?

A felhívás keretében a TEÁOR 109 besorolás szerinti („Takarmány gyártása”) tevékenységekhez kapcsolódó, takarmány előállítást szolgáló projektek támogathatóak.

A) A takarmány előállításhoz kapcsolódó mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazásának támogatása

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke:
- a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a,
- a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A pályázat benyújtása

A tervezet szerint a támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 13-tól december 7-ig lesz lehetőség.

Első szakasz: 2021. október 13. – 2021. október 26.
Második szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 9.
Harmadik szakasz: 2021. november 10. – 2021. november 23.
Negyedik szakasz: 2021. november 24. – 2021. december 7.

 

Állatjóléti támogatások emelése 2021 harmadik negyedévtől /baromfi és sertéságazat/A magas takarmányárak okozta rendkívüli gazdasági helyzetre tekintettel az Agrárminisztérium kezdeményezésére a kormány 4,4 milliárd forint többletforrást biztosít az állattartók számára – A többlet lehetővé teszi a baromfi állatjóléti támogatásra 2021. évben eredetileg rendelkezésre álló források további 2,1 milliárd forinttal, a sertés hízó állatjóléti támogatásnak pedig 1,2 milliárd forinttal történő megemelését. Emellett az egyes állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére szolgáló támogatás 640 millió forinttal egészítik ki.A tenyésztési tevékenységet segítő tenyésztésszervezési támogatást pedig 400 millió forinttal emeli meg a tárca 

 

A  mezőgazdaságban jelentősen növekednek az imput árak és a 480 Ft os gázolaj is az egekbe emeli a termelési költségeket. A munkaerő is drágul a 200 ezer forintos minimálbér tovább fogja rontani a mezőgazdasági ágazat foglalkoztatási helyzetét.

 

 

Rövidesen hiánycikk lesz a kávé.50-60% meghaladó áremelkedés várható

 

A malmi búza nettó ára átlépte a 75000 Ft/tonnát. A malmi termékek,tészták stb ára 30-35 % ot meghaladóan fog emelkedni.

 

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács július 2—ai   ülésén az agrárminiszterek megállapodtak a KAP reform legfőbb politikai elemiről. A miniszterek közös erőfeszítései eredményre vezettek, hiszen a kiemelt ügyek túlnyomó többségében sikerült az Európai Parlamentet jobb belátásra bírni, hogy vonja vissza minden realitást nélkülöző javaslatait Az egyik legnagyobb vita a kisgazdaságok támogatási szabályairól szólt, de óriási erőfeszítések árán sikerült megvédeni a 10 hektáros küszöbértéket. Ez lehetővé teszi, hogy 10 hektár alatt ne kelljen megfelelniük a gazdáknak a vetésforgóra és a nem termő területekre vonatkozó szigorú követelményeknek. Az Európai Parlament javaslata már az 5 hektáron gazdálkodókat is arra kényszerítette volna, hogy kötelezően alkalmazzák a vetésforgót és, hogy földjeik egy részét kötelezően parlagon hagyják. Ez a legkisebb gazdálkodóink teljes ellehetetlenülését okozta volna.

2021 és 2022 a KAP szempontjából átmeneti időszak  A  környezet- és klímavédelmi intézkedésekről is hatalmas vita bontakozott ki az intézmények között. Az agro-ökológiai alapprogram, azaz az eco-scheme esetében a 25%-os mérték, a forrásvesztés kockázatát csökkentő rugalmasságokkal együtt, megfelelő egyensúlyt teremt a versenyképességi és környezeti szempontok között.  A tagállamoknak 2021. december 31-ig kell benyújtaniuk a Bizottság felé a KAP stratégiai terveiket. Az új KAP szabályozás, a kétéves átmeneti időszakot követően, a tervek szerint 2023. január 1-jével lép hatályba. Amennyiben a tagállam nem nyújtja be határidőre a tervet veszélyezteti a támogatások megtarthatóságát 2023 tól

Megkezdődött a tavasszal indított Állattartótelepi fejlesztési pályázatok hiánypótlási folyamata. Az MVH 5-15 oldalas hiánypótlásokat küld melyek nagy része nem szakmai hanem jogi vonatkozású. Úgy gondoljuk hogy hogy a Hivatalnak nem akadályokat kéne gördíteni a fejlesztések elé hanem segíteni a gazdálkodókat és minél egyszerűbbé tenni a pályázati folyamatot. Egyelőre pont az ellenkező irányba haladunk.

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása" című (VP2-4.1.8-21  2021 julius 26 tól már beadható a Preciziós Digitális GÉPPÁLYÁZAT 2021 július 26 tól  meglévő gépek korszerűsítésére és modernizálására  is lehet pályázni Támogatás átlagosan 50 %.Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása" című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása 1. szakasz: 2021.07.26-2021.08.09   2. szakasz: 2021.08.10-23.3. szakasz: 2021.08.24-2021.09.06.  4. szakasz: 2021.09.07-20..5. szakasz: 2021.09.21-2021.10.20.  6. szakasz: 2021.10.21-2021.11.19.Feltételek:Mezőgazdasági termelők vagy kollektív beruházás. Árbevétele legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik Legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek

Feltételek: -6000 STÉ üzemmérettel

-az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, 2020-ban alapított vállalkozással 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni).

-A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.

-Pályázhat őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság is.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel, amelyből 50% kertészeti tevékenységből származik.

Támogatható tevékenységek Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

  • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
  • önjáró és vontatott betakarítógépek,
  • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
  • talajművelő gépek,
  • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,
  • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor,
  • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,

A fenti tevékenységek valamelyikével együttesen támogatható továbbá:

  • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
  • A gépek, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

A támogatás mértéke  A támogatás keretösszege: 50 milliárd Ft

Igényelhető támogatás pályázónként : 25 millió Ft  Támogatás intenzitás: 40-50%

Kötelező vállalások Amennyiben a pályázat benyújtása előtt a támogatást igénylő alkalmazottat foglalkoztatott, nyertes pályázat esetén a fenntartási időszakban (5 év) a foglalkoztatotti bázislétszámot nem csökkentheti, a pályázat benyújtását megelőző átlaglétszámhoz képest.Ha új alkalmazottak számának bővítésére tett vállalást, akkor ezt a bázislétszámon felül kell teljesíten

 

Feldolgozó pályázat szeptemberben 13 indul Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése nagypályázat  szeptember közepétől  200 milliárd kerettel. A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

A pályázat megnyitása  szeptember közepétől

Első szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.

Második szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.

Harmadik szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 25.

Negyedik szakasz: 2021. október 26. - 2021. november 8.

Ötödik szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

- A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 160 milliárd Ft:

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 130 milliárd Ft.

6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 15 milliárd Ft.

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 15 milliárd Ft.

- A Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd F

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 35 milliárd Ft.

 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  A támogatott projektek várható száma 400 - 500 db.

 

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

 Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

 Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

 A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

 Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

 Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

 Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

 A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

 A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgálótevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése. Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

A Magtár-szárító pályázat  már csak 2022 ben lesz újra kiírva.

2021 ben Pályázatonként 1 milliárd támogatás volt igényelhető maximálisan. a benyújtás Növénytermesztési ágazatok fejlesztése (magtár, szárító)) VP2-4.1.7-21

 

A hitelmoratórium 2021 október  31 el lejár Autó és gép lizingre NEM hosszabbítható

 

 

Az új FELHÍVÁSOK TÁRSADALMI EGYEZTETÉSE 2021-2027 tart

Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz)

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz)

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz)

 

 

KIVA Sokkal szélesebb kör számára lesz elérhető a kisvállalati adó (kiva). A bevételi értékhatára ugyanis a jelenlegi egyről hárommilliárd forintra, a kilépési pedig háromról hatmilliárd forintra nő. Ráadásul a kulcsot is mérséklik, jövőre  11 százalékra csökken az adó mértéke.Az adókedvezmények rendszere egyszerűsödik

A KATA értékhatára továbbra is 3 millió marad.

ÖCSG  és CSMTársaság 2022 től új szabályzás-bizonyos  szervezeti formák esetén alacsonyabb adó

Ténylegesen 2022-évtől  az új jogszabály kezeli   az őstermelői-családi gazdaság -mezőgazdasági családi társaság körét. Már 2021-től  módosulnak az őstermelőkre vonatkozó előírások, és az ágazati szereplőknek olyan új fogalmakkal is meg kell ismerkedniük, mint például az „őstermelők családi gazdasága” vagy a „családi gazdasági társaság” A NAK honlapján már elérthetőek az ÖCSG és a CSMT minősített elismeréséhez szükséges nyomtatványok és a csatolandó iratanyagok A családi gazdaságoknál az ÖCSG illetve Mezőgazdasági Családi Társaság áttérés is-aktuális -kevesebb adó és első pozíció a sorrendben  a föld liciteknél

 

2.). VP 2021 Pályázati információk 2021 október 1     státuszban

 

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése nagypályázat  szeptember közepétől  200 milliárd kerettel. A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

 

VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

 

VP3-3.1.1-19 - Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

 

VP3-4.2.1-4.2.2-19 - A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

 

VP5- 8.5.1.-16 - Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

VP3-3.1.1-19 - Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

 VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

 VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

 VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetése

VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

 VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

 VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

 VP5- 8.5.1.-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

 VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása (május 12 től)

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

VP4-10.2.2.-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

 VP2-4.1.3.7-20 Csemetekertek gépbeszerzése

 VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

           

 3.).MODERN FALVAK ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK 2021 III  n év.

19,7 miliiárd Ft keretből a Belügyminisztérium és a GM önkormányzatipályázatokat irt ki .

 

-Pályázat helyi gazdasági fejlesztések támogatására

 Pályázat szociális célú városrehabilitációs fejlesztések megvalósításának támogatására

-Pályázat a visegrádi országok, a Keleti Partnerség és nyugat-balkáni országok területén működő szervezetek együttműködési projektjeinek megvalósítására

 Pályázat víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra fejlesztésének támogatására

-Pályázat bölcsődei férőhelyek kialakításának, bővítésének támogatására Pest megyében

-Pályázat helyi (települési) önkormányzatok számára, településfejlesztési projektek megvalósításának, élhetőtelepülések kialakításának támogatására

-A Víz és település – Pályázat víztestek állapotának javítását, a hasznosítható vízkészletek mennyiségéneknövelését célzó projektek megvalósításának támogatására

-Pályázat támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók fenntartóinak, új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatására

-Pályázat Biztos Kezdet Gyerekházak területi alapú fejlesztésének támogatására

-Pályázat védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és tájértékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására

-Pályázat önkormányzatoknak bölcsődei fejlesztések támogatására

-Pályázat innovációs otthonápolási programban való részvételre

-Pályázat hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására; települési, tájegységiértéktárak létrehozásának segítésére; valamint a Kárpát-medenceihagyományos öltözet-kultúra tovább örökítésének támogatására

-Pályázat útmenti keresztek felújításának és új keresztek állításának 2021. évi költségvetési támogatására

-Pályázat határmenti régióknak, az államhatárokon átnyúló üzleti tevékenység akadályainak felszámolása érdekébeninduló kísérleti projektben való részvételre

Pályázat védett természeti területek és Natura 2000 területek, valamint a hozzájuk kötődő természeti és tájértékek megőrzését, kezelését és bemutatását célzó fejlesztések megvalósítására

 Pályázat önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközösségek támogatására

-Pályázat szociális célú városrehabilitációs fejlesztések megvalósításának támogatására

-Pályázat víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztések támogatására

-Pályázat helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztésének támogatására

-Pályázat óvodai sporttermek, tornaszobák fejlesztésének támogatására

-Pályázat határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításának támogatására

-Pályázat orvosi szolgálati lakások építésének támogatására

-Fogyasztóbarát Település – Pályázat önkormányzatok elismerésére

-Családbarát Hely – Pályázat Családbarát Munkahely és Családbarát Szolgáltató Hely védjegy elnyerésére

-Pályázat a tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek támogatására

 

4.Erdészeti és vadgazdálkodási aktuális információk

 

-A VP5- 8.5.1.-17. kódszámú „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások” elnevezésű  pályázati  jelenlegi felhívása alapján 2021. január 1. és 2021. december 31. között van még lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására. A támogatás célja a magasabb természetességi állapotú erdők és ezáltal jobb ellenálló képességű erdei ökoszisztémák kialakításának segítése. Továbbá a gazdálkodók ösztönzése arra, hogy a sarj eredetű állományok helyett magasabb ökológiai értékű mag eredetű állományokat hozzanak létre.A pályázat keretében kiegészítő támogatás is igényelhető 2021-ben újra lehet igényelni a fiatal erdők ápolásának támogatását!

 

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

2016. 07. 20. – 2021. 12. 31.

2020. 12. 31.

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

2017. 02. 28. – 2021. 12. 31.

2020. 12. 01.

VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése

2017. 05. 31. – 2021. 12. 31.

2020. 12. 31.

VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése

2020. 06. 02. – 2020. 12. 31.

2021. 03. 01. – 2021. 12. 31.

 

VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása

2020. 11. 16. – 2021. 12. 31.

2020. 12. 31.