Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019 NOVEMBER HÍRLEVÉL A BEADHATÓ NYITOTT VP PÁLYÁZATOKKAL

 

                                           

                  

         2019  novemberi információs hirlevél    

1      Aktuális friss információk(.2020 -ban  még nem változnak a támogatások, cégek számára is lehetővé teszik a földtulajdon szerzést))

2.     VP pályázati információk.(2020 ban még az előző ciklus pályázatai érhetők el)

3.     2019 október 30 án    nyitott VP pályázatok listája

4       Közlemények, határidők

5.     Nyert VP pályázatokkal kapcsolatos információk

6      Ágazati Erdészeti és vadgazdálkodási információk

7      Makrogazdasági információk,

8.     Termék ár információk

 

1.Információk,előrejelzések

 

2020 ban a Kormány az EU vonatkozó szabályozása miatt rövidesen feloldja a jogi vállalkozások földszerzésének tilalmát. Ez meghatározott  feltételek között a külföldi EU  tagországi cégekre is vonatkozni fog. Tovább mert nem lehet következmények nélkül húzni a hazai illetve külföldi cégek magyarországi földszerzését-ugyanis ez ellentétes az uniós joggal. Egyidejűleg a kisgazdaságok részére védőhálót kíván biztosítani az agrárkormányzat.

 

Mégse fognak csökkenek olyan mértékben és olyan gyorsan a mezőgazdasági támogatások mint azt előre jelzik.

A Visegrádi 4 országok részéről teljes biztonsággal nem fogadható el az a költségvetési az előterjesztés  amit a leköszönő EU vezetés hagyott hátra .A 4 tagállam jóváhagyása nélkül nem nyirbálható meg a mezőgazdasági támogatások rendszere.

A kohéziós támogatások ugyanis a 2004 után csatlakozott országok felzárkózását biztosítja és jelenleg is ez biztosítja  a mezőgazdaság jelenlegi és elkövetkező időszaki támogatását is. Mivel a tagországok fejlettségi szintje még jelentősen elmarad az EU átlagtól ezért a csökkentést csak lassan és fokozatosan lehet végrehajtani. Ellenkező esetben ezen tagországok felzárkózása megtorpanhat ami ellentétes a belépéskori garantált feltételekkel Fentiek okán 2020 évben  még  nem csökken az alaptámogatás és a 2021 től induló új fejlesztési támogatások mértéke sem.

 

 

 

Az Agrárminisztérium és Nemeti Agrárgazdasági Kamarai szervezésében a 2020 as évet előkészítő legnagyobb mezőgazdasági konferencia decemberben kerül megrendezésre A konferencia fő témája hogy a 2020-2016 os EU költségvetési időszakban a magyar mezőgazdaság támogatási pozíció hogyan változhatnak. Mivel csak jövőre lesz elfogadott EU költségvetés teljesen bizonytalanok a kilátások. A szakmai kormányzat eddig és a jövőben is megtesz annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság szereplőinek gazdálkodásához szükséges támogatási források rendelkezésre álljanak. Ha lesz is csökkenés annak kompenzációs ellentétele is lesz.

A csökkenés mértéke  a gazdaságok  üzemmérete alapján a ciklus második felétől fokozatosan csökkentve az alaptámogatások vonatkozásában 15-20 % is lehet. A fejlesztési támogatások esetében a pályázati  lehetőségek szűkülhetnek mivel a kohéziós alapok az EU bővítése miatt az új belépőországok támogatásainak belépése miatt a középeurópai régió államaiban  csökkenhet. A lecsökkentésre kerülő  EU forrást nemzet-állami szinten  EU jóváhagyásával  lehet kiegészíteni a vonatkozó EU versenyjogi szabályok miatt.

 

Biztonságos jogszabály keret-háttér és megbízható kiszámítható támogatások szükségesek .Az  őstermelőket érintő jelentős adóváltozások 2020 tól nem lesznek. Az előnyök kihasználása érdekében jelentős módosításokra  kell felkészülniük az őstermelőknek és a családi gazdaságoknak2021 tól jön az MCSV és változnak   az őstermelői adózás szabályai. A „MCSV” (mezőgazdasági családi vállalkozás”)kereteibe szerveződő családtag-őstermelők esetében- amennyiben az új vállalkozási formába szervezik át tevékenységüket -100 millió forint nettó  árbevétel határig  adómentesség fogja megilletni meg. Az új mezőgazdasági családi vállalkozás nem azonos a jelenlegi családi gazdasággal Ez jogi „egyéni cég” vállalkozási forma lesz cégbírósági bejegyzési kötelezettséggel adószámmal, mérlegkészítési kötelezettséggel.  Mindezek  az eddiginél sokkal  nyomon követhetőbb könyvelést igényelnek. mivel az adózási kedvezmények csak az ezeknek történő megfelelés esetén járnak. MCSV legkorábban 2020 félévétől de inkább 2021 január 1- től  indulhat el  a MCSV (Mezőgazdasági Családi Vállalkozás) Jogszabály fogja meghatározni a teendőket az áttérésre

 

2019 november  1 el további 1800 hektár állami föld kerül a szociális földprogramba Az önkormányzatokkal megkezdődött a vagyonkezelési szerződések megkötése. Ennek alapján az önkormányzatok kapják a terület alapú támogatást is. Minden korábbinál nagyobb volumenű mezőgazdasági közfoglalkoztatási és szociális földprogramot indít az NFSZ  Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

2020 második felében   új napelem-farm pályázat indulhat   magángazdaságoknak. Az agrárminiszter  nemrég kezdeményezte az ágazati és pénzügyminisztériumi koordinációt egy új pályázat kidolgozására a nagy érdeklődésre tekintettel. Ebben 1 ha terület és vissza nem térítendő támogatás is szerepelhet. A Kormány kiemelten  támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként.

 A  2014-2019 ciklusban benyújtott  ,nyert de visszamondott VP pályázatok aránya már meghaladja 30 % ot A visszamondott pályázatok pénzéből 2020 évben  több fejlesztési pályázat újra megnyitása várható  még a következő 7 éves pályázati ciklus megnyitása előtt. A visszamondások legfontosabb oka az, hogy a nyert pályázok részére a bankok nem biztosítanak hitelt és garanciát így önerő hiányában a fejlesztések nem indíthatóak el.

2019 harmadik negyedévben  tovább növekedtek  a termőföld árak. 9 százalékkal több tranzakció keretében – 2,1 százalékkal több termőföld cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. A termőföld hektáronkénti ára .2010-hez képest 2019-re összességében átlagosan két és félszeresére  emelkedett.

Átfogó földreform:Az osztatlan közöst megszüntető jogszabály 2020 elején  parlament elé kerülhet.

A jogszabályt a  felelős FM államtitkár Zámbó úr vezetésével készítik elő. A változás több mint egymillió hektár termőföldet és 3,5 millió embert érint. Második lépésben az erdőterületekre is kiterjesztésre kerül a jogszabály ahol az osztatlan arány a szántóhoz képest több mint duplája.

Egy évvel meghosszabbította az Agrárminisztérium (AM) a tanyás térségek háztartási léptékű fejlesztéseit szolgáló vidékfejlesztési pályázatot, így a tanyán élők és a tanyás térségekben található önkormányzatok 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a 8,23 milliárd forint keretösszegű felhívásra.

 

2.Pályázati információk

Előzetes bejelentés alapján 2020   első  negyedévben kerülhet meghirdetésre a Mezőgazdasági Precíziós gép és technológia pályázat

 

A Mezőgazdasági Vízgazdálkodás ( Öntözés-fejlesztés) pályázat 2019 ben és 2020 ban is folyamatosan lesz beadható.A következő beadási határnap: 2019 december 2 ,2020 április 1.

 

Az Öntözési közösségek (új jogszabály lesz ) kiemelt támogatást kapnak.  2020 ban is kiemelten támogatott az öntözés fejlesztés A minisztérium kezdeményezi Öntözési közösségek megalakulását. A  termelés növelése érdekében a kamara felmérése szerint a gazdák mintegy 450 ezer hektáron kéne öntözni  a jelenlegi 80 ezer hektár helyett. A kiépített csatornarendszerek  körülbelül 220 ezer hektár öntözését tenné lehetővé, emellett a termálvizek kertészeti célú felhasználása is kiutat jelenthet. Emellett folyamatban van az üvegházi kultúra fejlesztésének támogatása Módosult a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázat (VP2-4.1.4-16).2016. május 11-én megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd forint volt. A támogatási kérelmek  benyújtására 2020. október 1-ig van lehetőség.

A Modern Falvak Program keretében 2019 november 1 től  4 új pályázat indul. A pályázatok a MÁK és a kormány honlapjain   érhetők el

Fiatal Gazda  pályázat  /VP2-6.1.1.-16  Új pályázat  2020 második felében várható.

 

3.Aktuális Pályázatok 2019 november 1 státusz

VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

2017. 04. 05. – 2019. 04. 04.

2019. 07. 04.

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

2017. 04. 03. – 2020. 04. 03.

2020. 04. 03.

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

2017. 05. 12. – 2019. 05. 14.

Felfüggesztve

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

2017. 05. 22. – 2019. 05. 22.

Felfüggesztve

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

2017. 02. 28. - 2019. 07. 01.

2019. 07. 01.

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

2016. 07. 20. – 2021. 06. 30.

2019. 06. 30.

VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság

2017. 07. 17. – 2019. 07. 17.

2019. 07. 17.

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

2016. 08. 01. – 2020. 08.03

 

 

 

 VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

 

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

 

 

VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések. Egy támogatást igénylő a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban minden évben, évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.

2016. 01. 01. – 2020. 12. 31.

2019. évi egységes kérelem benyújtási időszaka

VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

2019. évi egységes kérelem benyújtási időszaka

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energia-hatékonyságának javítása

2018. 02. 19. – 2020. 02. 18.

 

Leader pályázatok

 

4.Közlemények határidők.  Jogszabályi összefoglaló

2020 adóváltozások:

Tovább csökken a szociális hozzájárulási adó és a KIVA mértéke,

2019 december 31 el megszűnik az EVA 

Új szabályok vonatkoznak az IFRS szerinti beszámolóra, az adóregisztrációs eljárásra és a társaságiadó-bevallásra,

módosul a követelés-engedményezés, a goodwill-elszámolás, a cash-flow, az apportált vagyoni értékű jogszabályozása,

Egyszerűsödnek az uniós és hazai forrású projektek elszámolásának szabályai a számviteli törvény módosítása.

A garantált bérminimum és a minimálbér a koránnyal kötött munkavállalói megállapodás alapján 10 % ot meghaladó mértékben emelkedhet.

Egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok  részére nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás benyújtása

Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Támogatás igénylés benyújtása Kifizetés igénylés benyújtása évente egy alkalommal járásihivatalhoz a tárgyhónapot követőhónap 20. napjáig megyei kormányhivatalhoz

Növényvédelmi szolgáltatás nyújtása csak szerződéskötés keretében történhet, és a szerződést a növényvédelmi szolgáltatónak a 9.mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH felé. A szerződés megszűnését, és azon módosításait, amelyek a 9.melléklet szerinti adattartalmat érintik, ugyancsak jelenteni kell. Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről a szerződéskötést követő 15 napon belül

5. A nyert  VP fejlesztési pályázatok megvalósításával kapcsolatos  információk

Néhány aktuális feladatra és teendőre vszeretnénk ráirányítani a nyertes pályázók figyelmét.

Tájékoztatási kötelezettségek

-Projekttábla kötelezettség   /már az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a megvalósítási helyen felállított projekttábláról készített fényképet /

-WEB oldal  készítési kötelezettség-

-Képzési kötelezettség (UMVP)VP pályázat előleg igénylés.

-VP pályázatok  változás bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges:www.mvh.allamkincstar.gov.hu, elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, A mérföldkövek között lehet  kifizetési  kérelmet benyújtani a MAK MV rendszerében  200 eFt ot meghaladó kifizetések. A képzési kötelezettség teljesítésére is figyelni kell mert szankciót von maga után.