Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019 DECEMBERi HÍRLEVÉL

 

                                         

        SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KíVÁNUNK              

   

2020 évtől sok minden változni fog ,de megfelelő felkészüléssel az új ciklus elején  megjelenő pályázatok és támogatások igénybevételével  a gazdálkodás eredményességének javítására is lehetőség lesz.

Ehhez szeretnénk  Önnek is  2020 évben   tanácsadási segítséget biztosítani.

 

            2019  decemberi információs hírlevél    

1      Aktuális friss információk(.2020 év második felétől jogszabályi változtatással cégek számára is lehetővé teszik a földtulajdon szerzést-(informácio Zámbó Péter földügyekért felelős államtitkárság)

2.     VP pályázati információk.(2020 első felében  még az előző ciklus pályázatai lesznek elérhetők) .Az új ciklus pályázatai az AKG vel és az ÖKO val fognak indulni 2020 IV negyedévében.

3.     2019  december 1  vel még   nyitott VP pályázatok listája

4      Aktuális  közlemények, határidők

5.     Nyert VP pályázatokkal kapcsolatos információk

6      Ágazati Erdészeti és vadgazdálkodási információk

1.Információk,előrejelzések

Az előrejelzésekkel ellentétben csak a ciklus második felétől csökkennének  a mezőgazdasági támogatások

A támogatások jelenlegi szintjének minél további fenntartásában érdekeltek a közép európai országok melyeknél meghatározó a mezőgazdasági ágazat.

2020 második felében  a Kormány az EU vonatkozó szabályozása alapján feloldja a jogi vállalkozások földszerzésének tilalmát. Ez meghatározott  feltételek között a külföldi EU  tagországi cégekre is vonatkozni fog. Tovább mert nem lehet következmények nélkül húzni a hazai illetve külföldi cégek magyarországi földszerzését-ugyanis ez ellentétes az uniós joggal. Egyidejűleg az egyéni  kisgazdaságok részére védőhálót kíván biztosítani az agrárkormányzat.

A Visegrádi 4 országok részéről teljes biztonsággal nem fogadható el az a költségvetési az előterjesztés  amit a leköszönő EU vezetés hagyott hátra .A 4 tagállam jóváhagyása nélkül nem nyirbálható meg a mezőgazdasági támogatások jelenlegi szintje és rendszere

Mint ismeretes a  kohéziós támogatások a 2004 után csatlakozott országok felzárkózását biztosítja és jelenleg is ez biztosítja  a mezőgazdaság jelenlegi és elkövetkező időszaki támogatását is. Mivel a tagországok fejlettségi szintje még jelentősen elmarad az EU átlagtól ezért a csökkentést csak lassan és fokozatosan lehet végrehajtani. Ellenkező esetben ezen tagországok felzárkózása megtorpanhat ami ellentétes a belépéskori garantált feltételekkel

Ezt alapul véve  2020 évben  még  nem csökken az alaptámogatás és a 2021 től induló új fejlesztési támogatások mértéke sem. Nemzeti szinten EU jóváhagyásával  a kieső támogatások pótolhatók lesznek a vonatkozó EU versenyjogi szabályok miatt így nem kell drasztikus támogatáscsökkenéssel számolni.

 

A szakmai kormányzat eddig és a jövőben is megtesz annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdaság szereplőinek gazdálkodásához szükséges támogatási források rendelkezésre álljanak. Ha lesz is csökkenés annak kompenzációs ellentétele is lesz.

A csökkenés mértéke  a gazdaságok  üzemmérete alapján a várhatóan csak a ciklus végétől csökkenhet  ami az alaptámogatások vonatkozásában maximum  8-15 % % lehet. A fejlesztési támogatások esetében a pályázati  lehetőségek ennél is lassabban  szűkülhetnek mivel a kohéziós alapok az EU bővítése miatt az új belépő országok EU csatlakozása  várhatóan a ciklus végéig nem kezdődik meg.

Biztonságos jogszabály keret-háttér és megbízható kiszámítható támogatások szükségesek .Az  őstermelőket érintő jelentős adóváltozások 2020 tól nem lesznek. Az előnyök kihasználása érdekében jelentős módosításokra  kell felkészülniük az őstermelőknek és a családi gazdaságoknak2021 tól jön az MCSV és változnak   az őstermelői adózás szabályai. A „MCSV” (mezőgazdasági családi vállalkozás”)kereteibe szerveződő családtag-őstermelők esetében- amennyiben az új vállalkozási formába szervezik át tevékenységüket -100 millió forint nettó  árbevétel határig  adómentesség fogja megilletni meg. Az új mezőgazdasági családi vállalkozás nem azonos a jelenlegi családi gazdasággal Ez jogi „egyéni cég” vállalkozási forma lesz cégbírósági bejegyzési kötelezettséggel adószámmal, mérlegkészítési kötelezettséggel.  Mindezek  az eddiginél sokkal  nyomon követhetőbb könyvelést igényelnek. mivel az adózási kedvezmények csak az ezeknek történő megfelelés esetén járnak. MCSV legkorábban 2020 félévétől de inkább 2021 január 1- től  indulhat el  a MCSV (Mezőgazdasági Családi Vállalkozás)  Jogszabály fogja meghatározni a teendőket az áttérésre

2020 évben    új napelem-farm pályázat indulhat  a kisgazdaságoknak  A NAK  nemrég kezdeményezte az ágazati és pénzügyminisztériumi koordinációt egy új pályázat kidolgozására a nagy érdeklődésre tekintettel. Ebben 1 ha terület napelemfarm berendezett terület és vissza nem térítendő támogatás is szerepelhet. A Kormány kiemelten  támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljeíítményű erőművekből álló napelem-farmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítéséve

2019 második felében  tovább növekedtek  a hazai termőföld árak. 9 százalékkal több tranzakció keretében – 2,1 százalékkal több termőföld cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. A termőföld hektáronkénti ára .2010-hez képest 2019-re összességében átlagosan két és félszeresére  növekedett . Ezek az árak még mindig 20 % alacsonyabbak mint a szomszédos Szlovákiában és 50 % al alacsonyabbak mint Ausztriában.

2020 ban átfogó földreform:Az osztatlan közöst megszüntető jogszabály 2020 elején  parlament elé kerülhet.

A jogszabályt a  felelős FM államtitkár Zámbó úr vezetésével készítik elő.

Második lépésben az erdőterületekre is kiterjesztésre kerül a jogszabály ahol az osztatlan arány a szántóhoz képest több mint duplája.

Pályázat hoisszabbítás: tanyás térségek háztartási léptékű fejlesztéseit szolgáló vidékfejlesztési pályázatot, így a tanyán élők és a tanyás térségekben található önkormányzatok 2020. április 3-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a 8,23 milliárd forint keretösszegű felhívásr

 

2.Pályázati információk

Várhatóan a maradványpénzekből 2020   első  negyedévben kerülhet meghirdetésre a VP Precíziós gép és technológia pályázat

A Mezőgazdasági Vízgazdálkodás ( Öntözés-fejlesztés) pályázat 2020 ban is folyamatosan lesz beadható.A következő beadási határnap: 2020 április 1. (VP2-4.1.4-16)

Új jogszabály lesz az Öntözési közösségekre  kiemelt támogatást kapnak.  2020 ban is kiemelten támogatott az öntözés fejlesztés A minisztérium kezdeményezi Öntözési közösségek megalakulását. A  termelés növelése érdekében a kamara felmérése szerint a gazdák mintegy 450 ezer hektáron kéne öntözni  a jelenlegi 80 ezer hektár helyett. A kiépített csatornarendszerek  körülbelül 220 ezer hektár öntözését tenné lehetővé, emellett a termálvizek kertészeti célú felhasználása is kiutat jelenthet. Emellett folyamatban van az üvegházi kultúra fejlesztésének támogatása Módosult a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázat A támogatási kérelmek  benyújtására 2020. október 1-ig van lehetőség.

A Modern Falvak Program keretében 2019 decembertől  3 új pályázat indul. A pályázatok a Magyar Államkincstár   és a kormány honlapjain   érhetők el

Fiatal Gazda pályázat VP2-6.1.1.-16  teljesen új feltételekkel  lesz meghirdetve a nagyszámú visszaélés miatt.2020 őszén.

3.Aktuális Pályázatok 2019 december 1 státusz

VP6-7.2.1.4-17 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

 

2020 április 23. 

VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése

.

2020. 04. 03.

VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

 

Felfüggesztve

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

 

Felfüggesztve

VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

2017. 02. 28. - 2019. 07. 01.

2019. 07. 01.lejárt

VP5- 8.1.1-16 Erdősítés támogatása

hi 2021. 06. 30.

 

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

hi 2020. 08.03

 VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

 

VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatás

 

 

VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések. Egy támogatást igénylő a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban minden évben, évente egy támogatási kérelmet nyújthat be.

2020. 12. 31.

 

VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

 

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energia-hatékonyságának javítása

2020. 02. 18.

 

Leader pályázatok

 

4.Közlemények határidők.  Jogszabályi összefoglaló

2020 adóváltozások:

2020 július 1 től az online kötelezettség határértéke a korábbi 100 ezer Ft ÁFA ról tovább csökken, ezzel tovább növekszik a vállalkozások  adminisztrációs terhe Ettől további 10 % adóbeszedési többletet vár a pénzügyminisztérium.

Kismértékben csökken  a szociális hozzájárulási adó és a KIVA mértéke,

2019 december 31 el megszűnik a közkedvelt  EVA

A kisvállalkozásoknál több adónem összevonásra kerül de összeségében nem csökken adó mértéke. 

Új szabályok vonatkoznak az IFRS szerinti beszámolóra, az adóregisztrációs eljárásra és a társaságiadó-bevallásra,

módosul a követelés-engedményezés, a goodwill-elszámolás, a cash-flow, az apportált vagyoni értékű jogszabályozása,

Egyszerűsödnek az uniós és hazai forrású projektek elszámolásának szabályai a számviteli törvény módosítása.

A garantált bérminimum és a minimálbér a koránnyal kötött munkavállalói megállapodás alapján 2020 ban további 8 % al  emelkedhet.

Egyes kedvezőtlen piaci helyzettel érintett agrárgazdasági szakágazatok  részére nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás benyújtása

Egyes állatbetegségek megelőzése, illetve leküzdése – 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Támogatás igénylés benyújtása Kifizetés igénylés benyújtása évente egy alkalommal járásihivatalhoz a tárgyhónapot követőhónap 20. napjáig megyei kormányhivatalhoz

Növényvédelmi szolgáltatás nyújtása csak szerződéskötés keretében történhet, és a szerződést a növényvédelmi szolgáltatónak a 9.mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH felé. A szerződés megszűnését, és azon módosításait, amelyek a 9.melléklet szerinti adattartalmat érintik, ugyancsak jelenteni kell. Bővebben: 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről a szerződéskötést követő 15 napon belül

5. A nyert  VP fejlesztési pályázatok megvalósításával kapcsolatos  információk

Néhány aktuális feladatra és teendőre vszeretnénk ráirányítani a nyertes pályázók figyelmét.

Tájékoztatási kötelezettségek

-Projekttábla kötelezettség   /már az első kifizetési kérelemhez csatolni kell a megvalósítási helyen felállított projekttábláról készített fényképet /

-WEB oldal  készítési kötelezettség-

-Képzési kötelezettség (UMVP)VP pályázat előleg igénylés.

-VP pályázatok  változás bejelentése az alábbi elektronikus úton lehetséges:www.mvh.allamkincstar.gov.hu, elektronikus kérelmezés/Vidékfejlesztési Program(2014—2020) Támogatási kérelem” menü, A mérföldkövek között lehet  kifizetési  kérelmet benyújtani a MAK MV rendszerében  200 eFt ot meghaladó kifizetések. A képzési kötelezettség teljesítésére is figyelni kell mert szankciót von maga után.

6.Erdészeti és vadgazdálkodási aktuális információk

2020 tól  megkezdődhet az állami erdőgazdaságok átalakítása. Az agrárminisztérium az ezirányú program  kidolgozásával a NFK-ot bízta meg. Az erdőterületek egy részének privatizációja is felmerülhet mivel a 2020 tól már a csökken a nemzeti jövedelem növekedési üteme így ezek a források szükségesek lehetnek. Szervezeti összevonások is tervben vannak. Időben adunk előrejelzést a várható határidőkről és a tervezett változásokról