Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Állattartó gazdaságok NAGY pályázat 2023 elején

 

 

Tisztelt Állattartó Gazdaságok

Sokak figyelmét elkerülte hogy a 2 milliárdos állattartótelepi fejlesztési-beruházási pályázat az eu támogatási csomag elfogadása után 2023 ban kerülhet  újból kiírásra.Változhat a pályázati felhívás is.

FELHÍVÁS  A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe:
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.-20
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására1.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket – a Felhívás 5.3. pontjában foglalt feltételek szerint – vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
 a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenntartják;
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

VP állattartótelepk megújitásának támogatása pályázata Jelenleg nem nyujtható be.Várható megnyitás 2023 év első fele.

 

A legutolsó pályázati felhívás információi:

A Felhívás címe:
Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.-20
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására1.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1., és a 2. célterületekre vonatkozóan 100 millió Ft és 2 milliárd Ft közötti, a 3. célterületre vonatkozóan 50 millió Ft és 2 milliárd Ft közötti, a 4. és 5. célterületekre vonatkozóan 5 millió Ft és 2 milliárd Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
 a vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenntartják;
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1

 

 

 

 

                     

 

 

Ha még ma nálunk jelentkezik akkor lehetséges hogy még határidőre be tudjuk adni pályázatát.

Listát küldünk ami szükséges.

Pályázatának elkészítője:

Email:    kalocsay50@gmail.com   Telefon 20 9 427 289

 

 

Alaptámogatás 50 %  Kollektiv +10% FG+10%.

Technológia,gép,és építés  mindenre lehet A pályázatírás is támogatott!!!

Cél  az állattartó  mezőgazdasági üzemek   összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása

Célterületek:

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

 Sertéstartó telepek korszerűsítése 

Vegyes állatfajok  kivéve halágazat

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése részletezése

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása)

b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, etetőút kialakítása, férőhely kiépítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása)

2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda).

b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

Építési célterület esetén  építészeti-műszaki tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben szükséges, akkor is, ha az már korábban csatolásra került az építési engedélyezési eljárás során!

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Elérhető:felhívás tervezet ,

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napja között az alábbi  4 szakaszban  van lehetőség.

Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás A pályázattal lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére.

A pályázat célja hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban:
EMVA) felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

  • 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – keretösszege: 21 Mrd Ft.
  • 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 6 Mrd Ft.
  • 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. Keretösszege: 3 MrdFt.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 30 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma 500 – 600 db

A  kormányzat a  2021 elején   induló új 7 éves EU költségvetési ciklusban programjának megfelelően -fokozottan támogatni szándékozik a  mezőgazdasági  vállalkozásokat  az élelmiszer előállítókat és a vidéki turizmust. Minden erejével azon lesz ,hogy a vidékfejlesztési program  keretében  javítsa a vidéken élők életkörülményeit az idősebb és a fiatal generációt egyaránt-a mezőgazdasági  gazdaságok pályázati lehetőségeinek és támogatásainak kiszélesítésével. A mezőgazdasági KKV ék  jelentős támogatásokra számíthatnak. Ez nagy lehetőség.

A pályázatra  jelentős túljelentkezés lesz ezért csak nagyon jól megírt hibátlan pályázatokkal lesz  esély nyerni .A pályázatokhoz nagyon sok olyan hivatalos dokumentumot kell csatolni melyek elkészítése illetve beszerzése idő és munkaigényes. A pályázatok  minősége mellett a gyorsaság is fontos lesz.

Tisztelettel Kalocsay Ferenc

Telefon 20 9 427 289

Email:kalocsay50@gmail.com

2021 április 19

                  Hívjon  segítűnk a pályázata  elkészítésében

                  06 20 9 427 289  

                   email kalocsay50@gmail.com

VP 2.4.1.1.-21 Állattartótelepek fejlesztésének támogatása a mezőgazdasági üzemek   összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására

Második szakasz 2021 junius 11-24

Hívjon  segítünk a pályázata  elkészítésében

Mi ingyen küldjük a pályázati felhívást,a pályázati mellékleteket és segítünk a pályázat szakmai tervének elkészítésében is

A megbízási szerződés megkötéssel indul Pályázati munka

Teljes díj a támogatás 1,9 % a ebből egynegyed-rész  a munkadíj és háromnegyed-rész a sikerdíj.

           A pályázatírás is támogatott 50 % -ban.

Mi végigvisszük a teljes folyamatot a beadástól a hiánypótláson át a    kifizetési kérelmekig.

                   Hívjon.Várja hívását Kalocsay Ferenc pályázati referens

                   06 20 9 427 289  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

              További várható pályázatok 2022-2023


Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása
A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.7-21  

 

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése nagypályázat                         

            A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

 Digitális géppályázat                        

VP2-4.1.3.5-21 Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása

VP-2-4.1.3.1.-21 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

VP2-6.1.1-21 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatása

csak 2023 től

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1–21

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-21

Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása  VP5-4.1.6-4.2.3-21

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban VP3-4.2.1-4.2.2-21

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén VP3-4.2.1-4.2.2-21

Borszőlőültetvény telepítés támogatása  VP2-4.1.3.6-21

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása : VP3-4.2.2-21

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-21

 

Eedészeti pályázatok részben nyitva egyes pályázatok

Csemetekertek gépbeszerzése  VP2-4.1.3.7-20

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása   VP5-8.4.1-21

Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése VP4-8.5.2.-17

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése A VP4-15.2.1.1-21

Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése VP4-15.2.1.2-17

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése VP5-8.3.1-21

Erdősítés támogatása A Felhívás kódszáma: VP5- 8.1.1-16

Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások A felhívás kódszáma: VP5-8.6.1-17

Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek A Felhívás kódszáma: VP5-8.6.2-16

Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása A Felhívás kódszáma: VP5-8.2.1-16