Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2022 AGROCONSULTING KFT PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

 

                                    

                                                Tisztelt partnereink

A Magyarországi gazdák 2022-2027 között az előző ciklus négyszeres  támogatására számíthatnak- jelentette be az agrárminiszter.

Ebből 3265 Milliárd  az uniós támogatás.

E mellé további 4200 Milliárdot ad hozzá a Magyar állam

 

Vagyis 7426 milliárd Ft fog a gazdák rendelkezésére állni-ami  soha nem látott mértékű támogatás Ezek első része már 2021 évben megpályázható volt..A nyertes pályázatok Támogatói Okiratainak küldését a Magyar Államkincstár megkezdte

Magyarország az összes támogatásra jogosulttá válik a 2022-2027 időszakban ideértve a COVID 19 eu program  támogatási és hitelcsomagját is.MIvel az EU pénzeket még nem hagyta Brüsszel jóvá a Magyar kormány saját forrásból indította el a pályázatokat.                      

Ahhoz hogy ezekhez Ön is hozzájuthasson a legfontosabb hogy idejében értesüljön a megnyíló lehetőségekről.

Mint mindig a ciklus  első időszakban jelennek meg a legfontosabb pályázatok.

Ezekre jelentős túljelentkezés lesz ezért csak nagyon jól megírt hibátlan pályázatokkal van esély nyerni .A pályázatokhoz nagyon sok olyan hivatalos dokumentumot kell csatolni melyek elkészítése illetve beszerzése idő és munkaigényes. Ezért a pályázatok  minősége mellett a gyorsaság nagyon fontos.

Ebben  kívánunk segíteni partnereinknek folyamatos tanácsadási együttműködés keretében.

Ha igénybe veszi szolgáltatásunkat  folyamatosan informáljuk annak érdekében hogy az Ön gazdasága az összes lehetséges támogatást  igénybe

vehesse.Szerződött partnereink részére a pályázatok elkészítése prioritást élvez és díjkedvezményt is biztosít.

Ezzel kívánunk  gazdatársaink és az agrárvállalkozások segítségére lenni 2022-es évtől.

Forduljon hozzánk bizalommal. Tájékoztatjuk,segítünk,szakmai pályázati terveiket elkészítjük ,pályázataikat feltöltjük és benyújtjuk.A teljes pályázati folyamat alatt Önök mellett vagyunk,annak érdekében hogy a támogatások elszámolása is biztonságban legyen.

Kalocsay Ferenc agrártanácsadó

                       tel 209 427 289

              email:kalocsay50@gmail.com

        

-A 2022 -ben  induló új 7 éves EU költségvetési ciklusban a mezőgazdasági támogatások és VP pályázatok rendszerének  jelentős változásával kell számolni.

 Legyen egy biztos segítsége az elkövetkező időszakban

                          AGROCONSULTING KF    

                            Tel 06 20 9 427 289  

                         kalocsay50@gmail.com

      Tisztelt  Mezőgazdasági-Élelmiszeripari –Erdőgazdasági -Tógazdasági Gazdálkodó

A  kormányzat a 2022 évben   induló új 7 éves EU költségvetési ciklusban programjának megfelelően -fokozottan támogatni szándékozik a  mezőgazdasági  vállalkozásokat  az élelmiszer előállítókat és a vidéki turizmust. Minden erejével azon lesz ,hogy a vidékfejlesztési program  keretében  javítsa a vidéken élők életkörülményeit az idősebb és a fiatal generációt egyaránt-elsősorban a mezőgazdasági  kisgazdaságok támogatásainak kiszélesítésével. A közepes és nagy méretű mezőgazdasági  vállalkozások (Szövetkezet, ZRT,  KFT) is jelentős támogatásokra számíthatnak.

Ez nagy lehetőség.

Számos forrás fog rendelkezésre állni az Agrárminisztérium, az Innovációs és több tárca kezelésében-a mezőgazdasági, élelmiszer ipari , megújuló energia és kereskedelmi tevékenység fejlesztése és a regionális célokhoz történő alkalmazkodás elősegítése tárgyában. amelyekről a tapasztalatok szerint a mezőgazdasági ágazat szereplői a támogatási források szétaprózódása  és a különböző pályázati honlapokon történő megjelentetés következtében részben tájékozatlanok. Így áll elő az a helyzet, hogy amíg a vállalkozások-különösen a mezőgazdaságiak-forráshiányra panaszkodnak milliárdos támogatási források nem jutnak el a mezőgazdasági ágazat szereplőihez.

Ezen a helyzeten a Kormányzat  változtatni kíván és fog. A tanácsadó Intézményekkel  -mint az Agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara, Magyar Államkincstár és további támogatást kezelő Irányítóhatóságok szakértő cégeivel  szemben - már  az új ciklusban induló  operatív támogatási programok tervezésénél megfogalmazódott az igény, hogy a kölcsönös érdekeltség alapján a szükséges  információkkal, a támogatások megszerzése egészének lebonyolításával álljon a mezőgazdasági vállalkozások és gazdatársak rendelkezésére és ezen keresztül új támogatási forrásokat hozzon létre számukra

A fentiek alapján kérem, amennyiben a lehetséges támogatásokat kihasználni szándékozik-és ez a gazdálkodók nyilvánvaló érdeke-úgy ez ügyben megkeresni szíveskedjék. Kötelezve vagyunk arra hogy a szükséges információkkal azonnal rendelkezésre álljunk és ezt követően a lebonyolításban is közreműködjünk beleértve a szükséges pénzintézeti és garanciaintézményi kapcsolatok  létrehozását és megszervezését.

Kötelezve vagyunk arra is ,hogy mindezt a kölcsönös érdekeltség alapján tegyük, ami az Önök számára hosszútávi tanácsadói segítséget biztosít az összes lehetséges  támogatás elérése érdekében.

A cél tehát a már rendelkezésre álló és a folyamatosan megnyíló támogatási lehetőségek kihasználása és az új rövidesen megnyíló pályázatok elérhetőségének biztosítása partnereink érdekében.

A fentiek alapján a kapcsolat felvételére tisztelettel állunk rendelkezésre.

A tanácsadás fő területei

-Pályázat figyelés és hirlevél szolgáltatás

-Döntés előkészítés a jelenlegi   gazdaság fejlesztési lehetőségeire

-A fejlesztések megvalósításához  igénybe vehető  kapcsolható VP pályázatok kiválasztása

-A projektek szakmai  ,üzleti és pénzügyi terveinek előkészítése

-A 202122026 EU-KAP  támogatáskezelési tanácsadás

-A 2022 január 1-tő hatályba lépő  új Őstermelői Családi Gazdaságok és a Családi Mezőgazdasági Társaságok áttérését előkészítő tanácsadás

-A 2022-20267új EU mezőgazdasági és egyéb fejlesztési támogatások igénybevételének előkészítése és a pályázható projektekre döntés előkészítés

-Pályázói előminősítés

-A Megbízó gazdálkodását   és a tervezett fejlesztéseit segítő új pályázatok előrejelzése

- Pályázat-előkészítés  A VP pályázati fejlesztési projektek fejlesztési  koncepciójának elkészítése

-Az új Vidékfejlesztési Program 2021-2027 pályázatainak elkészítésére rendelkezésre állás.

-Támogatás-kezelési segítség  és E  ügyintézési  tanácsadás .

 A tanácsadási együttműködés  formája:

-Személyes, telefoni és elektronikus kapcsolattartáson alapuló tanácsadás

-Tanácsadói  szolgáltatás biztosítása a Megbízott székhelyén

-A Megbízó által igényelt   témákban  szakértői segítség biztosítása

-A pályázatok elkészítése ,benyújtása és projektmenedzsment külön szerződés alapján

-Nyert  VP pályázatok megvalósításához  támogatáskezelési tanácsadás.

Megbízási időszak:   Havidíjas megbízás,negyedévente fizetendő

Megbízási dij:         18 eFt/hó +ÁFA/hó   TEAOR 7022

Kalocsay Ferenc pályázati és támogatáskezelési vezető

           Tel: 20 9 427 289   kalocsay50@gmail.com

 

2022 évben is vegye igénybe tanácsadási segítségünket

 

 

A pályázati dokumentumokat a szolgáltatást megrendelő űgyfelek részére biztosítjuk

Mezőgazdasági fejlesztési projektjei előkészítésében ,pályázati és támogatás-kezelési tanácsadással állunk partnereink segítségére

Szerződött partnereinknek a pályázatok  díjára engedményt adunk.

VP 2021 pályázatok

Állattartótelepek megújítása

Kertészet-ültetvény pályázat

Élelmiszer feldolgozó pályázat

Növ term ágazat Magtár-szárító

Öntözési pályázat

Mg kisüzem pályázat

stb stb stb

Kiválósági program pályázatok

Kisfaludy Turisztikai Program pályázatok

Magyar és  EU Egyetemek által  kiírt pályázatok

Magyar Tudományos Akadémiai pályázatok

VP-Önkormányzat közös pályázatok

Leader pályázatok

GOP ,GINOP és K+F pályázatok

Modern falvak pályázatoik

BM és MÁK kirású pályázatok

MFB hitelpályázatok

Közvetlen Brüsszeli pályázatok

EU tagországban  kiírt EU tagállami pályázóknak  nyitott pályázatok

Nemzeti Örökség-műemlékvédelmi pályázatok

Intézmények által kiírt pályázatok

Közösségi pályázatok

Önkormányzati pályázatok

Civil szervezeti pályázatok

Magánszemély-pályázatok