Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020 AGROCONSULTING KFT PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS-EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT

 

                                     AgroConsulting KFT  

                                1112 Bp.Eper u 50                

                                Tel: 20 9 427 289

                            kalocsay50@gmail.com

                                  

A 2020 negyedik  negyedévtől  induló új 7 éves EU költségvetési ciklusban a mezőgazdasági támogatások és VP pályázatok rendszerének  jelentős átrendeződésével  kell számolni.

               Legyen egy biztos segítsége az elkövetkező időszakban

                                     AGROCONSULTING KFT

                                 1112.Budapest    Eper u 50.

                           www.agrartanacsadas.eoldal.hu

                Tel 06 20 9 427 289   kalocsay50@gmail.com

            NAK Hálózati Tanácsadó   Reg szám: UF 00004449

                                           Tisztelt 

Mezőgazdasági-Élelmiszeripari –Erdőgazdasági -Tógazdasági Gazdálkodó

A  kormányzat a 2020 második felében  induló uj 7 éves EU költségvetési ciklusban programjának megfelelően -fokozottan támogatni szándékozik a  mezőgazdasági  vállalkozásokat  az élelmiszer előállítókat és a vidéki turizmust. Minden erejével azon lesz ,hogy a vidékfejlesztési program  keretében  javítsa a vidéken élők életkörülményeit az idősebb és a fiatal generációt egyaránt-elsősorban a mezőgazdasági  kisgazdaságok támogatásainak kiszélesítésével. A közepes és nagy méretű mezőgazdasági  vállalkozások (Szövetkezet, ZRT,  KFT) is jelentős támogatásokra számíthatnak.

Ez nagy lehetőség.

Számos forrás fog rendelkezésre állni az Agrárminisztérium, az Innovációs és több tárca kezelésében-a mezőgazdasági, élelmiszer ipari , megújuló energia és kereskedelmi tevékenység fejlesztése és a regionális célokhoz történő alkalmazkodás elősegítése tárgyában. amelyekről a tapasztalatok szerint a mezőgazdasági ágazat szereplői a támogatási források szétaprózódása  és a különböző pályázati honlapokon történő megjelentetés következtében részben tájékozatlanok. Így áll elő az a helyzet, hogy amíg a vállalkozások-különösen a mezőgazdaságiak-forráshiányra panaszkodnak milliárdos támogatási források nem jutnak el a mezőgazdasági ágazat szereplőihez.

Ezen a helyzeten a Kormányzat  változtatni kíván és fog. A tanácsadó Intézményekkel  -mint az Agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara, Magyar Államkincstár és további támogatást kezelő Irányítóhatóságok szakértő cégeivel  szemben - már  az új ciklusban induló  operatív támogatási programok tervezésénél megfogalmazódott az igény, hogy a kölcsönös érdekeltség alapján a szükséges  információkkal, a támogatások megszerzése egészének lebonyolításával álljon a mezőgazdasági vállalkozások és gazdatársak rendelkezésére és ezen keresztül új támogatási forrásokat hozzon létre számukra

A fentiek alapján kérem, amennyiben a lehetséges támogatásokat kihasználni szándékozik-és ez a gazdálkodók nyilvánvaló érdeke-úgy ezügyben megkeresni szíveskedjék. Kötelezve vagyunk arra hogy a szükséges információkkal azonnal rendelkezésre álljunk és ezt követően a lebonyolításban is közreműködjünk beleértve a szükséges pénzintézeti és garanciaintézményi kapcsolatok  létrehozását és megszervezését.

Kötelezve vagyunk arra is ,hogy mindezt a kölcsönös érdekeltség alapján tegyük, ami az Önök számára hosszútávi tanácsadói segítséget bíztosít az összes lehetséges  támogatás elérése érdekében.

A cél tehát a már rendelkezésre álló és a folyamatosan megnyíló támogatási lehetőségek kihasználása és az új rövidesen megnyíló pályázatok elérhetőségének biztosítása partnereink érdekében.

A fentiek alapján a kapcsolat felvételére tisztelettel állunk rendelkezésre.

A tanácsadás fő területei

-Döntéselőkészítés a jelenlegi   gazdaság fejlesztési lehetőségeire

A fejlesztések megvalósításához  igénybe vehető  kapcsolható VP pályázatok kiválasztása

A projektek szakmai  ,üzleti és pénzügyi terveinek előkészítése

-A 2020-2026 EU-KAP  támogatáskezelési tanácsadás

-A rövidesen  várhatóan   életbelépő új Mg.Családi Vállalkozási formára történő áttérést előkészítő tanácsadás

-A 2020-2026 uj EU mezőgazdasági és egyéb fejlesztési támogatások igénybevételének előkészítése és a pályázható projektekre döntés előkészítés

 A tanácsadás részletezése

          Pályázói előminősítés

         A Megbízó gazdálkodását   és a tervezett fejlesztéseit segítő új pályázatok előrejelzése

         Pályázat-előkészítés  A VP pályázati fejlesztési projektek fejlesztési  koncepciójának elkészítése

         Az új Vidékfejlesztési Program 2020-2021 pályázatainak elkészítésére rendelkezésre állás.

         Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázat készítés külön szerződés szerint

         Támogatás-kezelési segítség  és E  ügyintézési  tanácsadás .

 A tanácsadási együttműködés  formája:

-Személyes, telefoni és elektronikus kapcsolattartáson alapuló tanácsadás

-Tanácsadói  szolgáltatás biztosítása a Megbízott székhelyén

-A Megbízó által igényelt   témákban  szakértői segítség biztosítása

-A pályázatok elkészítése ,benyújtása és projektmenedzsment külön szerződés alapján

-Nyert VP pályázatok támogatáskezelési tanácsadás.

Megbízási időszak:     2020 szeptember     15-től    határozatlan   időre szól .

Megbízási dij:         18Ft/hó +ÁFA/hó   TEAOR 7022

Kalocsay Ferenc pályázati és támogatáskezelési vezető

            20 9 427 289   kalocsay50@gmail.com

A havi együttműködési szerződés külön menüpontban csatolva.

Elfogadás esetén a  Megbízási Szerződésbe   kérjük adatait beírni  és emailen  megküldeni.

A szerződést részünkről aláírva postai úton  fogjuk elküldeni 

Partnereink részére az együttműködési  szerződés ingyenes pályázat előkészítést tartalmaz a VP pályázatokra

 

2020 -21 évben is vegye igénybe tanácsadási segítségünket

Továbbra is regisztráció nélkül  biztosítjuk honlapunk elérhetőségét

Mezőgazdasági fejlesztési projektjei előkészítésében ,pályázati és támogatás-kezelési tanácsadással állunk partnereink segítségére

Szerződött partnereinknek a pályázatok  díjára engedményt adunk.

-Speciális pályázatok

Kiválósági pályázatok

Kisfaludy Turisztikai Program pályázatok

Magyar és  EU Egyetemek által  kiírt pályázatok

Magyar Tudományos Akadémiai pályázatok

VP-Önkormányzat közös pályázatok

Leader pályázatok

GOP ,GINOP és K+F pályázatok

Közvetlen Brüsszeli pályázatok  „HORIZON 2020”

EU tagországban  kiírt EU tagállami pályázóknak  nyitott pályázatok

Nemzeti Örökség-műemlékvédelmi pályázatok

Intézmények által kiírt pályázatok

Önkörmányzatok által kiírt pályázatok