Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                   Tisztelt Pályázók

                Nov 1 től benyújtható!!!

              Baromfi állatjóléti támogatás  

          A Felhívás kódszáma:  VP3-14.1.4 - 22

Keretösszeg 15 MilliárdFt

Keretösszeg felülről zárt-ez nem sok pénz!!!

Várt pályázók száma: 2500 db

A pályázat a MÁK E felületen fent van, beadható

A szükséges iratok, okmányok  beszerzése indítandó

A pályázatkészítés és beadása  alap és sikerdijas 25 %-75% arányban. Alapdíj a beadáskor esedékes amikor visszaigazolja a MÁK a befogadást Sikerdíj pedig amikor nyert/

A pályázati díj  a megcélzott támogatás alapján van meghatározva. Korrekt ár mindig előre történő megegyezés alapján és szerződés alapján költségként elszámolható ÁFÁ-s számla.

 

       Hívjon-segítünk

Kalocsay Ferenc pályázat kezelő

Email: kalocsay50@gmail.com

Tel 20 9 427 289

 

A 2022 -2023 időszakra nov 1-30 között kell beadni

A következő évre pedig 2023 nov 1-30

A projektek 2022. október 16. és 2023 október 15., valamint 2023. október 16. és 2024. október 15. között valósulnak meg.

A kifizetési igénylés beadása

(2022.10.16.-2023.10.15. közötti időszakra vonatkozóan)

A nyeréshez legfontosabb

-a pontszámoknak való megfelelés

-és a gyorsaság

 

Max pontszám 100. Ezt kell megcélozni

Pontszámok:

felsőfokú szakképesítés :25

középfoku :20 pont

Járványügyi tevékenységet igazoló dokumentum  30 pont

Baromfi ágataban elismert szakmai tagság vagy  termelői csoport

1 esetében 15 pont 2 esetében :25 pont

Állatjóléti felelős megléte vagy annak nyilatkozati  vállalása :10 pont

Nem alkalmaz ketreces tartási módot vagy nyilatkozat hogy nem fog/11 melléklet/  :10 pont

Adatok: ügyfélazonosító

BIR állományazonosítók

Tartásihely azonositó

Tenyészkód

 

MellékletekE támogatás 2022

A 2022 es eddig benyujtott baromfi negyedéves állatjóléti támogatások

Cég szokásos iratok  Aláírási,Cégkivonat

Cég székhely,telephely,müködési hely adatok

Kapcsolati adatok: Név   Telefonszám emailcim/ami a MÁK nál van/

Cég alapítási időpont / év,hó,nap

Árbevétel 2020,2021 2023 terv

TEAOR számok,fő TEAOR szám

 

NAV adóigazolás

ÖNKOM adóigazolás

Megelőző év lezárt mérleg teljes

NÉBIH tartáshely

BIR

Terméktanács tagság igazolás

Termelői csoport/és vagy

egyéb szakmai tagság

 

6. melléklet Állatjóléti előírások nyilvántartási naplója

4. számú melléklet_Mechanikai sérülés megelőzése célterület részletes előirás pdf

8. számú melléklet Nyilatkozat a víznyerőhelyről /ivóvizminőség labor stb/

7. számú melléklet Vágóhídi igazolás a mechanikai sérülések mértékéről_

9. számú melléklet A takarmánygyártó nyilatkozata a takarmány összetételéről

10. számú melléklet_Állatjóléti felelős  felelős müködésére  tett nyilatkozat

 

Hivjon

Kalocsay Ferenc pályázat kezelő

Email: kalocsay50@gmail.com

Tel 20 9 427 289

                                  Tisztelt Partnereink    

         2022 november 17 ig újból megnyitják  a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása  pályázat  következő-egyben utolsó szakaszát

                    Pályázat: A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-22

Ha önnek kisgazdasága van,és azt kistelepülésen működteti , és megfelel az STÉ üzemméretkorlátnak akkor  vegye igénybe a 15000 euros 100 %-os  támogatást!

                         Hívjon ha  pályázni kíván

Tel 20 9 427 289   Kalocsay Ferenc  AgroConsulting KFT

Email:                    kalocsay50@gmail.com

         

                             Tisztelt Partnereink

2023 tól teljesen újjáalakul a terület alapú támogatási rendszer

Az eddigi támogatása legalább egy részét megtartrhatja ha belép az AÖP programba és regisztrál.Plusz vállalások szükségesek!!!!

A nagy területen gazdálkodó cégek 1200 ha felett is korlátlanul megkapják a teljes támogatást

 

2022 október 17 én elindult a 2022 évi területalapú támogatási előlegek utalása a gazdálkodóknak az E kérelem alapján továbbá a tej szerkezet átalakítási éves előleg fizetése..Mintegy 300 milliárd a keretösszeg amit még ebben az évben megkapnak a gazdálkodók.

 

A kormány 2023 elején további  állami tulajdonban lévő  földek eladását  kezdi  meg folytatva a korábbi "Földet a Gazdáknak" programot. , hogy pluszpénzt szerezzen Tervezett átlagár  1,-1,8 Mft/hektár.Néhány hónap hatalmas állami földeladási hullám indulhat: a költségvetési törvény alapján 300 milliárd forintnyi termőterületet értékesíthet a kormány. A cél épp a büdzsé helyzetének javítása a többletbevételek révén. Nemzeti parkokhoz tartozó területek is eladósorba kerülhetnek. A jövő évi költségvetést megalapozó törvény azzal, hogy 300 milliárd forintos bevételt irányoz elő 2023-ra az Agrárminisztériumhoz tartozó nemzeti földalapnál. Az állami földek vagyonkezelését végző szervezetnek – amely ma Nemzeti Földügyi Központ elnevezéssel működik – az előírt bevételt ingatlanértékesítésekből kell elérnie, amely egyértelműen a még meglévő állami termőföldvagyon jelentős részének eladását jelentheti Az állami földvagyon összetétele alapján az valószínűsíthető, hogy 180-190 ezer hektárnyi szántót adhatnak el. Valamint akár a nemzeti parkoknál lévő rétek és legelők is eladósorba kerülhet, mivel a mintegy 1,7 millió hektárnyi állami területből több mint egymillió hektárt az erdők tesznek ki. Utóbbiakra viszont stratégiai vagyonként tekint az állam, mint az a tűzifarendeletből is kiderült.Nagy István agrárminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter egyes földalapos értékesítési akcióknál – a 3, illetve 10 hektár alatti állami területek pályáztatás nélküli, egyszerűsített eladásánál - 1,3 millió forintos hektáronkénti átlagár elérését valószínűsítette 2021 –amely szerint a szántók hektáronkénti átlagára 1,8-2,0 millió forint, a gyepeké pedig 1,1-1,7 millió forint között mozgott 2021-ben, vagyis innen hozható be a betervezett 300 milliárd forintnyi bevétel.

Az 1,5 millió forintos hektáronkénti átlagárat valószínűsítve, az államnak körülbelül 200 ezer hektárt kellene piacra dobnia, hogy a 300 milliárdos bevételi követelményt teljesíteni lehessen. Azt valószínűsíti a lap, hogy mivel az állami földek most is haszonbérletben vannak, a legkézenfekvőbb és leggyorsabb megoldás az lehetne, ha az értékesítésre kijelölt területeket a jelenlegi bérlők vásárolhatnák meg, de az állam kiírhat olyan értékesítési pályázatokat is, amelyek a földművesek szélesebb körének szólhatnak

Várható inditás 2023 eleje

Cégünk vállalja a meghirdetésre kerülő  birtoktestek pályázatos vagy pályázat nélküli eljárások  intézését a megjelenő jogszabályi keretek alapján..

Kalocsay50@gmail.com

tel   06 20 9 427 289

 

             Tisztelt Partnereink

 

2023 tól alapjaiban változik a területalapú támogatási rendszer

Idejében kell felkészülni és a szükséges lépéseket megtenni

Sokan veszíthetik el a támogatás egy részét a nagyobb cégeknek  viszont kifejezetten kedvez a változás.

Az EU a Magyarországi keret összeget nem emeli igy az a 2022 es szinten marad. A támogatás elosztás rendszere viszont gyökeresen megváltozik.

Magyarország a 2021-2027 közötti új uniós költségvetési ciklusban 7600-7700 milliárd forintnak megfelelő uniós és hazai agrárforrást használhat fel, amelyből az egyes pillérre – átváltási árfolyamtól is függően – körülbelül 3300 milliárd, a másodikra 4300-4400 milliárd jut.

Jelentős változás az hogy un AÖP belépéshez kötik azt hogy a 2022 es szinten maradjon a mezőgazdasági vállalkozás támogatása. Aki nem regisztrál a programra és nem vállalja az AÖP előírásainak megfelelő gazdálkodást   az eddigi  támogatása jelentős részétől el fog esni.

 

Vannak akik viszont nagyon jó járnak az új rendszerben

Ezek az 1200 ha feletti területtel rendelkező vállalkozások  akik az 1200 ha-on felül a  teljes területre a maximális  támogatást fogják megkapni az új ciklusban

És itt a lényeg:Tovább növelhetik forrásaikat ha résztvesznek az agrárökonómiai alapprogramba. amely már 2013 tól új elemként jelenik meg a KAP-ban és egy menürendszer alapján a környezet, illetve a klíma szempontjából kedvező gazdálkodási többletvállalásokat jutalmazza.

Itt a gazdálkodók akkor számíthatnak újabb területalapú forrásokra, ha önkéntesen csatlakoznak az új rendszerhez

Támogatási szempontból sokkal rosszabb helyzetbe kerülhetnek azok a gazdaságok, amelyek 150-1200 hektár közötti területet művelnek. Bár 1-150 hektárra a többlettámogatásokat ezek is megkapják és a 147 eurós hektáronkénti alaptámogatás teljes területük után jár,de a koörnyezetvédelmi vállalásaikra sokkal kisebb plusz forrást szerezhetnek mint ami 2022 ben alanyi jogon járt. Ennek oka, hogy jelenleg hektáronként 80 euró körüli zöldítési pénzt használhatnak fel, míg az új AÖP-ben az egyes pilléren belüli forráselosztási korlátok miatt ennél várhatóan kevesebb forráshoz – egyes számítások szerint a már említett hektáronkénti 40-50 euróhoz - juthatnak. E termelők támogatási pozíciója tehát összességében romolhat az eddigiekhez képest.

A gazdálkodók végeredményben 400-450 hektárig jól járhatnak vagy legalább „eddigi pénzüknél lehetnek”,

Az új rendszer 2300-2400 hektár felett  kifejezetten előnyös ami a nagymérető agrárcégekenek kedvez.

Az 500-2000 ezer hektáros, közbülső gazdálkodói körnek viszont jelentős csökkenéssel kell szembesülnie.

Ezért lényeges lesz, ki milyen mértékben tud majd bekapcsolódni az AÖP-be, mivel az ott megszerezhető források minden méretű gazdálkodói csoportban módosíthatják a nyertes és vesztes kategóriába sorolható üzemek számát.

Az egész elosztási probléma abból fakad, hogy Brüsszel az új KAP-ciklusban nem növelte a Magyarországnak járó agrárforrásokat.

A  korábbi támogatások megtartása érdekében ezért mindenkinek célszerű idejében tájékozódni  és megtenni a szükséges plusz vállalásokat és az adminisztrációs lépéseket.

Az erre való felkészülés mindenki elemi érdeke.

Ennek alapja a megbízható és gyors információ

Cégünk vállalja gazdálkodása átvilágitását annak érdekében ,hogy Ön idejében fel tudjon készülni a területalapú támogatási rendszer 2023 tól életbe lépő új változásaira és a nyertese legyen az elkövetkező évek támogatásainak.

Hivjon                  kalocsay50@gmail.com

                                tel 20 9 427 289

 

Mezőgazdasági Kisüzem pályázat Ujra indul

 •  
 •                      FRISS INFORMÁCIÓ 
 •                    Tisztelt Partnerünk
 •  2022 negyedik negyedévében  újraindul a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása  A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-20     

 • Jegyezze elő pályázatkészítését nálunk

 • Túljelentkezés várható már a megnyitás napján

                    A menüben olvashat a pályázatról.

   kalocsay50@gmail.com   tel: 06 20 9 427 289

                           

Ha önnek kisgazdasága van,kistelepülésen működteti  gazdaságát és megfelel az STÉ üzemméretkorlátnak akkor  vegye igénybe a 15000 euro-s 100 %-os  támogatást!   Hívjon ha  pályázni kíván

Tel 20 9 427 289   

Kalocsay Ferenc 

Email:kalocsay50@gmail.com

2022 szeptembertől újranyílik a népszerű mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat.100 % támogatással. . Az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes, kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segítő mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére irányuló pályázatát támogatja a pályázati felhívás. 10000 fő alatti településről nyújtható be pályázat

A felhívás keretében 15 000 eurónak megfelelő forintösszegű,/6 Mft/ 5 évre nyújtott egyösszegű átalány jellegű támogatásra pályázni  A forrásra csak meghatározott STÉ kis üzemméretű őstermelők, mezőgazdasági termelőknek minősülő egyéni vállalkozók és szociális szövetkezetek pályázhatnak.

Feltétel  hogy a pályázó tartózkodási helynek(lakcím), vagy székhelynek már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a vidéki térségben az adott településen kell lennie.  A támogatást  a pályázók üzemméretük növelése érdekében többek között eszköz- és gépbeszerzésre, ültetvénytelepítésre vagy akár állatvásárlásra is elkölthetik.A  végelszámolás számlák,szerződések alapján történik.MÁK ellenőrzés és megfelelőség esetén az előre leutalt támogatás végleges forrássá válik. 

A pályázat benyújtásának  fontosabb feltételei:

STÉ üzemméretkorlátnak való megfelelés

MÁK regisztráció,ügyfélkapu /felhasználónév,jelszó,MÁK ügyfél azonosító/szükséges

Őstermelői,MG egyéni vállalkozói vagy szociális szövetkezet státusz.

Szakmai,Üzleti és pénzügyi terv szükséges

A lezárt üzleti év feltétel amihez csatolni kell a NAV   adóbevallást

12 hónapos megelőző folyamatos állandó lakcímbejelentés a pályázó településén

                         Pályázatkészítés és benyújtás,

Telefoni vagy email megkeresésére  MI INGYENESEN biztosítjuk a teljes Pályázati felhívást és a pályázat összes kötelező mellékletét annak érdekében  hogy Ön az összes információ alapján tudjon dönteni

Kérjük  időben jelentkezzen hogy elő tudjuk készíteni pályázatát a beadáshoz.

 

                       Tel 06 20 9 427 289

                email  kalocsay50@gmail.com

                  Pályázatirás  feltételei

Kizárólag szerződés alapján

A pályázati keret 3 Mft ami 500 pályázatot fed le

Akár meghirdetés után órák alatt kimerülhet a keret.

A pályázat során telefoni és email  kapcsolatot biztosítunk

A pályázónak a következő iratokat és mellékleteket kell emailbe biztositani a pályázat elektronikus benyujtásához

Meghatalmazás a pályázat beadására.

Őstermelői igazolás/Mg egyéni vállalkozói igazolás

Szociális szövetkezet pályázó esetében a cégbírósági papirok / alapitó okirat,aláírási cimpéldány cégkivonat/

Földműves igazolás

Pályázati alapadatok /név,cim,telefon,email,/

A pályázó szakmai,üzleti,pénzügyi terve

Pályázati előirt melléleteke /lásd Felhivás mellékletei/

12.  számú melléklet - Hatósági állatorvosi igazolás sablon

7. számú melléklet -TCS -TÉSZ -Szakmaközi Szervezeti Igazolás

13. számú melléklet- Kormányhivatali igazolás

Szakmai terv

Adóbevallás

NAV adóigazolás

Önkormányzati adóigazolás

Szig.  Lakcimkártya,  Adókártya TB kártya  

A mezőgazdasági gazdálkodási helyet  igazoló tulajdoni lap.

Minden dokumentum elekronikus formában a MÁK felületen meghatározott feltölthető file formátumban szükséges

 

                             Várjuk jelentkezését

30 éves múlttal rendelkező Pályázati Agrártanácsadó cégként segítünk  Mezőgazdasági pályázatok elkészítésében és benyújtásában-továbbá a pályázat kezelési feladatokban/ hiánypótlások,kifizetési kérelmek,üzleti és pénzügyi tervek,beszámolók stb/

   Bármilyen mezőgazdasági pályázatát elkészítjük

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vízgazdálkodás- Öntözés pályázat benyújtható, 2022 december 30 uztolsó időszak.

Érdeklődjön-tájékoztatjuk.

 

Szakmailag és pénzügyileg is megtervezzük projektjét  hogy az Ön számára legkedvezőbb pályázati lehetőségeket elérje.Végigvisszük a pályázati folyamatot./Megbízás,szerződés,költségként elszámolható pályázati számla/

A VP pályázatoknál a pályázatírás  50 % ban támogatott-így Önnek csak a tanácsadói díj felével kell számolni.

Az előzetes információ nyújtásunk  INGYENES.

Támogatási ügyekben, E kérelem,Öko és AKG, földbérleti és konkrét szakmai ügyekben is fordulhat hozzánk

Az elmúlt években az alábbi VP- ágazatban készítettünk pályázatokat

-Szárító-magtár,,Takarmánykeverő,Digitális gép,

-Állattartó telepek,Öntözés,Fiatal gazda,Méhészet

-Mg kisüzem,Diverzifikáció,Kertészet,Ültetvény,

-Élelmiszer-feldolgozó üzemek, Takarmányüzemek,Növényi olajgyártó üzemek,BIO gáz,

-Aqua  Édesvízi Tógazdasági pályázatok -HOPE Operatív program/

Kalocsay Ferenc pályázat kezelő  tel: 20 9 427 289

email kalocsay50@gmail.com

Figyelem.Rendkívüli aszály intézkedések/ 2 jogszabályban 2022 augusztus 8/

Hitelmoratórium 2023 végéig /Csak 2022 szeptember 15 igényelhető!!!

3 milliárd Ft  takarmány-támogatás állattartóknak

14 napon belüli aszálykár előleg/50%/fizetés

Öntözési támogatások

Rendkívüli azonnali intézkedések  az aszálykárral sújtott mezőgazdasági termelők megsegítésére/2022 augusztus 9/

 • A kormány hitelmoratóriumot rendel el 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hiteleire. A gazdák dönthetnek arról, hogy élnek-e a lehetőséggel.
 • A bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forintos takarmányszállítási támogatási keretet nyitnak.
 • A mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adnak.
 • A termelők újból benyújthatják rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket, és az igényeket a hatóság automatikusan engedélyezni fogja.
 • Felgyorsítják a biztosítók az aszálykárok felmérésére és az aszálykárokra megítélt összegek kifizetésére vonatkozó eljárását. A kár bejelentésétől számított 14 napon belül utalniuk kell a pénzt.A biztosítónak 14 napon belül 50% előleget kell kifizetni.

 

A minisztérium tájékoztatása szerint a búzánál elkönyvelt 25 százalékos terméskiesés mellett a kukoricaállomány az Alföldön és Közép-Magyarországon a területek jelentős részén megsemmisült, az aszály már a Dunántúl termését is fenyegeti. Soha nem volt ilyen méretű még az aszálykár mint idén. A terméskiesés kukoricánál felbecsülhetetlen,csapadék hiányában az ország nagy területén megsemmisül a termés.Emiatt további intézkedések lesznek szükségesek.

Széchenyi  folyószámla hitel MAX-működés finanszírozás

Széchenyi  likviditási hitel  MA

A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható. A lehívott összeg a visszatöltés után ismételten igénybe vehető.A Vállalkozások ukrán válság miatt megnövekedett villamosenergia-, gáz- és távfűtés kapcsán jelentkező energiaköltségeinek finanszírozására jelenthet megoldást a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX többlettámogatott, szabad felhasználású folyószámlahitelrésze, a Széchenyi Energiakártya, amely nettó ügyleti kamata csak fix 1%/év.**A jogosultsági feltételeknek megfelelő Vállalkozások számára az SZK MAX szerződött hitelösszegen belül egy többlettámogatott Energiakártya hitelrész kerül elkülönítésre, amely hitelkeret összegig történő igénybevétel esetén a Vállalkozások számára magasabb mértékű kamattámogatás jár (az SZK MAX kamattámogatásához képest)A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX-hoz biztosított kamattámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat fix 3,5%/év, kapcsolódó Széchenyi Energiakártya esetén, annak hitelkeret összegéig fix 1%/év.A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX-hoz biztosított kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel futamideje alatt fizetendő nettó kezelési költség fix 2%/év. A fennálló, bármilyen típusú Széchenyi Kártya folyószámlahitele SZK MAX keretében akár másik hitelintézetnél is meghosszabbítható anélkül, hogy azt a vállalkozásnak vissza kellene fizetnie. Bankváltásra irányuló hitelkiváltási kérelem a hitel lejáratát megelőző 30 napig nyújtható be.A folyamat időigénye megegyezik a normál Széchenyi Kártya igénylés ügyintézési idejével.

 • Tisztelt partnereink
 • Szeptember 15 ig élhetnek a hitelmoratórium igénybevételével
 • A bank az aug 1 el fenálló hitelekre biztositja a moratóriumot.
 • A szeptember 15 határidő jogvesztő!!!
 • Hivjon segítünk az elékészítésbe
 •  
 • Itt a rendelet ami alapján kérheti 2023 december 31 ig hitelfizetésének felfüggesztését.
 • .
 • 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet
 • a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről
 • A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
 • 1. § (1) A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] szerinti fizetési moratórium részletszabályairól a hitelező az adóst az 1. melléklet szerinti szöveg alkalmazásával tájékoztatja.
 • (2) A 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtása során a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni.
 • 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 • 1. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez
 • „Tisztelt Ügyfelünk!
 • Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya az agrárvállalkozások részére 2023. december 31-ig fizetési moratóriumot biztosít.
 • A fizetési moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik.
 • A fizetési moratóriumban az az adós vehet részt,
 • a) akinek a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy
 • b) akinél a hitel célja megfelel az a) pont szerinti valamely szakágazatnak.
 • Amennyiben Ön élni kíván a fizetési moratóriummal, 2022. szeptember 15-ig erről nyilatkoznia kell. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban vagy online formában. A nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő.
 • A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.”
 • 2. melléklet a 23/2022. (VIII. 8.) AM rendelethez
 • NYILATKOZAT
  a fizetési moratórium igénybevételéről
 • A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet] értelmében, alulírott
 • 1. Természetes személynek, egyéni vállalkozónak, mezőgazdasági őstermelőnek minősülő adós esetén
 • Név: .............................................................................................................................................
 • Születési családi és utónév: .........................................................................................................
 • Születés helye, ideje: ...................................................................................................................
 • Anyja születési családi és utóneve: .............................................................................................
 • Adószáma / adóazonosító jele: ....................................................................................................
 • Nyilvántartási száma: ...................................................................................................................
 • E-mail-cím: ..................................................................................................................................
 • Telefonszám: ................................................................................................................................
 • 2. Vállalkozásnak minősülő adós esetén
 • Vállalkozás teljes neve:
 • ....................................................................................................................................................
 • Székhelye:
 • ....................................................................................................................................................
 • Adószáma:
 • ....................................................................................................................................................
 • Cégjegyzékszáma:
 • ....................................................................................................................................................
 • Levelezési címe:
 • ....................................................................................................................................................
 • Képviselő(k) (név, beosztás):
 • ....................................................................................................................................................
 • Kapcsolattartó:
 • ....................................................................................................................................................
 • Kapcsolattartó telefonszáma:
 • ....................................................................................................................................................
 • mint a Vállalkozás cégjegyzésre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 • (kérjük, X-szel jelölje az Önre vonatkozót)
 • □ a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi - az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított - nettó árbevételem eléri a 2021. évi nettó árbevételem 50%-át;
 • □ az általam igénybe vett hitel növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazati célokat szolgál,
 • ezért kérem a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettségemre vonatkozó fizetési moratórium 2023. december 31-ig történő biztosítását.
 • Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozat a 292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében meghatározott határidőt követően nem módosítható, e tekintetben kizárólag a fizetési moratóriumból való kilépésre van lehetőség.
 • Kelt: ......................................................, ............... év ........................................ hó .......... nap
 • ......................................................................
  aláírás

ÖNTÖZÉS PÁLYÁZAT 2022-ben az alábbi három határnaptól  nyújtható be,   2022. augusztus 4.   2022. október 4.   2022. december 30

Öntözéssel olyan növényeket tud termelni melyek hektáronkénti értéke a többszöröse a szántóföldi alapnövényeknek

Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Ágazat  Fejlesztése 50 % támogatás   -konzorciummal 60 %

 Jogcimkód: VP 2-4.1.4-16 

Öntözés,öntöző gépek,lineár,csévélő dob,kutak,melioráció,csatorna medrek burkolása, stb

 

          HIVJON ,Elkészitjük PÁLYÁZATÁT

                AGROCONSULTING KFT

               Tel   06  06 20 9 427 289

                kalocsay50@gmail.com

                                            

Komplett pályázatkészítés feltöltés,benyújtás a pályázat végig vitele

A nyert pályázat pályázat készítési   díj 50 % -a a kifizetési kérelemben támogatásként visszaigényelhető.-így a Nekünk fizetett díj felét/konzorciumnál a 60 % át/ VISSZAKAPJA.

Időben kérjük jelentkezni mert a pályázathoz vizjogi működési és üzemelési engedélyek szükségesek továbbá beárazott építési költségvetés és eszköz árajánlatok

FONTOS:Az öntözésbe bevont területek tulajdoni vagy bérleti jogának hosszútávú szerződéses igazolása!!!!.

Teljes körű projektmenedzsment szolgáltatás a pályázat megvalósitás végéig.


Erdőgazdálkodási pályázatok és támogatások A napokban ismét elérhetővé vált további kettő - a VP4-15.2.1.2-17 kódszámú „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése”, illetve a VP5-8.4.1-16 kódszámú „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című – felhívás

2023 elején  a ciklus szinte valamennyi pályázata újraindításra kerülhet az EU támogatási csomag elfogadása esetén../Digitális géppályázat ,szárító,Állattartótelepek fejlesztése,Kertészeti üzemek fejlesztése,Öntözés,Erdészeti pályázatok,Fiatal gazda pályázat ,Gazdaságátadás  pályázat egyéb

50 % támogatás-Szövetkezetek esetében 60 %

Folyamatosan tájékoztatjuk a pályázatok indításáról.

A pályázati felhívásokban célszerű figyelni a meghirdetési szakaszokat mivel ezekben a pályázat ismét megnyílik  külön közlemény nélkül  és beadhatóvá válik a MÁK-E felületen.

Nagy hangsúlyt kell helyezni a pályázatok üzleti terveinek elkészítésére.A 2022 es pályázatok 70% a nem megfelelő üzleti tervek alapján kerültek elutasításra.Forduljon hozzánk-szakértőink segítenek abban hogy a maximális elérhető pontszámú üzleti tervet készíthessünk Önnek.

Figyelem: -Pályázat indul vállalkozásoknak az élelmiszeripari technológiai beszállító-fejlesztési programban való részvételre

Célterületek:technológiafejlesztés, információs technológia fejlesztés,kapcsolódó gyártási gyártási licenc és know-how beszerzések valamint infrastrukturális és ingatlan beruházás /építés,bővítés átalakítás).A pályázatírás is támogatott.

Támogatási összeg 20 000 000-3 000 000 000Ft

 

 

     Állattartótelepi építési-technológiai nagy pályázat

                        A pályázat meghirdetés  időpontja csak az EU támogatási csomag elfogadása után valószinűsíthető -2023 -ban

A pályázati kiírás és a felhívás is változhat..

                    800 -1000 millió Ft támogatás/projekt.

Építés ,infrastruktúra,technológia,gép, megújuló energia

                      24 hónapos megvalósítási időszak

Szarvasmarha,sertés,baromfi,vegyes állatfajok fejlesztéseinek támogatása 50 % intenzitással  Készüljön elő idejében hogy jövőre benyújtható pályázata lehessen Ebben segítünk.

Hívjon  segítünk:              Kalocsay Ferenc

                                            Tel 20 9 427 289