Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


                 Legyen egy biztos segítsége az elkövetkező időszakban

                                     AGROCONSULTING KFT

                                 1112.Budapest    Eper u 50.

                           www.agrartanacsadas.eoldal.hu

                Tel 06 20 9 427 289   kalocsay50@gmail.com

            NAK Hálózati Tanácsadó   Reg szám: UF 00004449

                     Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk

                                    Tisztelt Partnerünk

   Egyes  Állattartótelepi pályázatok újra kiírásra kerülnek az  első negyedévben jelentette be Dr Nagy István Agrárminiszter

Örömmel értesítjük hogy egyes VP állattartótelepi fejlesztési pályázatok közül  2020 első negyedévében újból meghirdetésre kerül a sertéstartótelepek korszerűsítése és a  és baromfi tartótelepek korszerűsítése pályázat

 

A korábbi ciklus pályázataihoz képest változtatások lesznek a pályázati felhívásokban.

Gyors pályázatbeadási és értékelési-elbírálási időszak lesz mivel még az előző ciklus forrásait terhelik a kiírások

 Baromfitartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.2-16

 Sertéstartó telepek korszerűsítése   A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16

Csak később várható Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16

 Csak később várható Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése   A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.4-16

Csak később várható Állattartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.1-16 (Ló,galamb,nyúl,méh stb)

Másik pályázat amire érdemes indulni VP Vízgazdálkodás(öntözésfejlesztés).

Az Öntözés-fejlesztési pályázat következő benyújtási határideje 2020 április 1

Ha állattartó telepet kíván fejleszteni Most pályázzon mert  2021 évtől  induló új 7 éves EU költségvetési ciklusban a mezőgazdasági támogatások és VP pályázatok rendszerének  jelentősen átrendeződésével  kell számolni  a mostani nagyon kedvező 50 % os intenzitású pályázati lehetőségekhez képest

A pályázatuk előkészítését  havi együttműködési szerződés alapján vállaljuk.

A pályázat  elkészítését, elektronikus feltöltését , E benyújtását és megnyerés esetén a további projektmenedzsment  feladatok teljesítését  pályázati szerződés alapján vállaljuk.

Ennek díja a pályázattal érintett  nettó költségérték 2,5 % a. Ez egynegyedrészt alapíj háromnegyedrészt sikerdíj.

A megnyert pályázat teljes pályázati dija is 50 % ban támogatott.

Együttműködés és munkamenet:

A havi szerződés megkötése

A tervezett pályát szakmai és üzleti tervének előzetes elkészítése

Pályázatiszándék esetén a Pályázat Szerződés megkötése

A pályázatbeadási munka indítása a rövid határidőkre tekintettel

A Megbízó részéről a pályázathoz szükséges iratok listájának átadása és ennek Megbizó általi beszerzésének indítása

A pályázatnak építést, technológiát és gépet valamint infrastruktúrát + megújuló energiát kell hogy tartalmazzon. Mint építési beruházás engedélyköteles ezért terveztetni kell és az építési hatósághoz az előírt műszaki tervdokumentációkat a megbízott tervezőnek be kell nyújtani ( E benyújtás) A pályázat értékhatártól függ hogy közbeszerzés alá fog e esni.

Nyert pályázat esetén kivitelező, műszaki ellenőr,(építési napló)  projekttábla is kelleni fog ezek költségeit a pályázatba beépítjük mivel ezek is 50 % támogatást kapnak.

Tanácsadásunk végig kiséri a pályázati projekt megvalósításának teljes folyamatát.

Várjuk jelentkezésüket melynek első lépése a kitöltött havi szerződés aláírt visszaküldése. melyet követően a személyes kapcsolatfelvétel elindulhat.

Tel Kalocsay Ferenc  06 20 9 427 289   email  kalocsay50@gmail.com

Figyelembe kell venni, hogy nagyon rövid pályázatbeadási intervallumot fog biztositani a MÁK VP.Irányító hatóság

Az Agrártárca és a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara, Magyar Államkincstár és további  Irányítóhatóságok szakértő cégeivel  szemben - már  az új ciklusban induló  operatív támogatási programok tervezésénél megfogalmazódott az igény, hogy a kölcsönös érdekeltség alapján a szükséges  információkkal, a támogatások megszerzése egészének lebonyolításával álljon a mezőgazdasági vállalkozások és gazdatársak rendelkezésére és ezen keresztül új támogatási forrásokat hozzon létre számukra. A fentiek alapján kérem, amennyiben a lehetséges pályázati támogatásokat kihasználni szándékozik-és ez a gazdálkodók nyilvánvaló érdeke-úgy ezügyben megkeresni szíveskedjék. Kötelezve vagyunk arra hogy a szükséges információkkal azonnal rendelkezésre álljunk és ezt követően a lebonyolításban is közreműködjünk beleértve a szükséges pénzintézeti és garanciaintézményi kapcsolatok  létrehozását és megszervezését. Kötelezve vagyunk arra is ,hogy mindezt a kölcsönös érdekeltség alapján tegyük, ami az Önök számára hosszútávi tanácsadói segítséget bíztosít a ö lehetséges  támogatások  elérése érdekében.

A cél tehát a már rendelkezésre álló és a folyamatosan megnyíló támogatási lehetőségek kihasználása mezőgazdasági  partnereink érdekében.

Tisztelettel Kalocsay Ferenc ügyvezető, pályázatkezelő  2020 január

Levélcim 2089 Telki Levendula u 22

A tanácsadás fő területei

-Döntéselőkészítés a jelenlegi   gazdaság fejlesztési lehetőségeire

A fejlesztések megvalósításához  igénybe vehető  kapcsolható VP pályázatok kiválasztása

A projektek szakmai  ,üzleti és pénzügyi terveinek előkészítése

-A 2020-2026 EU-KAP  támogatáskezelési tanácsadás

-A rövidesen  várhatóan   életbelépő új Mg.Családi Vállalkozási formára történő áttérést előkészítő tanácsadás

-A 2020-2026 uj EU mezőgazdasági és egyéb fejlesztési támogatások igénybevételének előkészítése és a pályázható projektekre döntés előkészítés

 A tanácsadás részletezése

          Pályázói előminősítés

         A Megbízó gazdálkodását   és a tervezett fejlesztéseit segítő új pályázatok előrejelzése

         Pályázat-előkészítés  A VP pályázati fejlesztési projektek fejlesztési  koncepciójának elkészítése

         Az új Vidékfejlesztési Program 2020-2021 pályázatainak elkészítésére rendelkezésre állás.

         Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázat készítés külön szerződés szerint

         Támogatás-kezelési  és E  ügyintézési  tanácsadás .

 A tanácsadási együttműködés  formája:

-Személyes, telefoni és elektronikus kapcsolattartáson alapuló tanácsadás

-Tanácsadói  szolgáltatás biztosítása a Megbízott székhelyén

-A Megbízó által igényelt   témákban  szakértői segítség biztosítása

-A pályázatok elkészítése ,benyújtása és projektmenedzsment külön szerződés alapján

-Nyert VP pályázatok támogatáskezelési tanácsadás.

Megbízási időszak:     2020 február 15  től    határozatlan   időre szól .

Megbízási dij:         24  eFt/hó +ÁFA/hó   TEAOR 7022

Kalocsay Ferenc pályázati és támogatáskezelési vezető

            20 9 427 289   kalocsay50@gmail.com

A havi együttműködési szerződés külön menüpontban csatolva.

Elfogadás esetén a  Megbízási Szerződésbe   kérjük adatait beírni  és emailen  megküldeni.

A szerződést részünkről aláírva postai úton  fogjuk elküldeni 

 

2020 évben is vegye igénybe tanácsadási segítségünket

Továbbra is regisztráció nélkül  biztosítjuk honlapunk elérhetőségét

Mezőgazdasági fejlesztési projektjei előkészítésében ,pályázati és támogatás-kezelési tanácsadással állunk partnereink segítségére

Szerződött partnereinknek a pályázatok  díjára engedményt adunk.

-Speciális pályázatok

Kiválósági pályázatok

Kisfaludy Turisztikai Program pályázatok

Magyar és  EU Egyetemek által  kiírt pályázatok

Magyar Tudományos Akadémiai pályázatok

VP-Önkormányzat közös pályázatok

Leader pályázatok

GOP ,GINOP és K+F pályázatok

Közvetlen Brüsszeli pályázatok  „HOROZON 2020”

EU tagországban  kiírt EU tagállami pályázóknak  nyitott pályázatok

Nemzeti Örökség-műemlékvédelmi pályázatok

Intézmények által kiírt pályázatok

Önkörmányzatok által kiírt pályázatok